Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

Илажда Өзбекстан Республикасы стоматологлар ассоциация­сының баслығы А.Хасанов, Ташкент мәмлекетлик стоматология институты ректоры, профессор Ж.Ризаев, усы институт профессорлары М.Азимов, Л.Хасанова ҳәм басқалар шығып сөйлеп, тараўда әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм алдағы режелер туўралы кең түрде мағлыўмат берди.

Конференция қатнасыўшылары балаларда ушырасатуғын одонтогенли остеомиелит кеселлигиниң ҳәзирги медицинадағы емлеў усыллары ҳәм диагностикасындағы кемшиликлери, Ташкент қаласында өткерилген «Өмир даўамында көзди қамастыратуғын күле шырай» бағдарламасын әмелге асырыўда топланған тәжирийбелери, аўыз бослығы силекей қабатында ушырасатуғын кеселликлерди комплексли емлеўдиң заманагөй усыллары ҳәм тараўда ерисилген басқа да жаңалықлар, тәжирийбелер менен танысты.

Илажда белсендилиги менен көзге түсип киятырған бир қатар тараў хызметкерлерине Өзбекстан Стоматологлар ассоциациясының көкирек белгиси, Ҳүрмет жарлықлары тапсырылды.

Соң конференция қатнасыўшылары секцияларға бөлинип мәжилис өткерди. Онда стоматологияда енгизилген жаңа технологиялар менен танысып, тараўға байланыслы бир қатар мәселелер бойынша пикир алысыўлар, тәжирийбе алмасыўлар әмелге асырылды.

Илаждың екинши күнинде республикалық клиникалық емлеўханада, стоматологиялық поликлиникада шеберлик сабақлары өткерилди. Онда қәнигелер терең медициналық тексериўден өткериўдиң, заманагөй усыл, материал ҳәм әсбапларды қолланыў арқалы тислерди тиклеўдиң сырлары, имплантация тийкарлары туўралы мағлыўматлар берип, тәжирийбе алмасты.

Илаж қатнасыўшылары көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасын тамашалап, пайтахтымыздағы И.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейине саяхат етти.

Өткерилген илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.