Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

 «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйынының «Пахташы» елатлы пункти районның ең шетинде жайласқан болып, бүгинги күни бул жерде 223 шаңарақ жасап келмекте. Жасыратуғыны жоқ, соңғы жыллары аўыл халқының күнделикли турмысында бир қатар машқалалар топланып қалған еди. Айырым турғынлар турақ жайларының жанына өзбасымшалық пенен түрли көринистеги, ҳеш қандай талап және нормаларға жуўап бермейтуғын нызамсыз қурылыслар қурып алған. Ишки жоллардың жағдайы ашынарлы жағдайда.

Бүгинги күни елатлы пунктте Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 8-августтағы «Аймақлардың жедел социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеўге байланыслы тийкарғы илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық шөлкемлестирилген секторлар тәрепинен айтарлықтай жумыслар алып барылмақта. Елимиз басшысының басламасы менен басланған  иске бәрше жәмлескенлик пенен қатнаспақта. Аўылды абаданластырыў мақсетинде нызамсыз қурылыслар алып тасланып, аймақтағы 66 шаңарақтың турақ жайының төбеси ҳәм фасады, 157 шаңарақтың фасады оңланып, бояў жумыслары алып барылмақта. Сондай-ақ, 4,7 километр узынлықтағы автомобиль ҳәм ишки жолға қум-шағыл тас төселип, 1,5 километр узынлықтағы жолды оңлаў, 26-санлы улыўма билим бериў мектеби, 56-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң имаратларында қайта оңлаў жумыслары жүргизилмекте.

Бағдарлама бойынша қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары райондағы «Хорезм» мәҳәлле пуқаралар жыйыны аймағындағы Кат көшесинде де алып барылмақта. Көшедеги 9 көп қабатлы турақ жайдың әтирапындағы нызамсыз қурылыслар алып тасланды. Турақ жайдың төбеси ҳәм фасады оңланбақта. Жайға кирер жердеги есиклер, подъездлери қайта оңланып, электр шырақлары орнатылмақта. Балалар спорт майданшасы, түнги жақтыландырыў шырақлары, автомобиль жоллары қурылмақта.  Пиядалар жүретуғын жолларға бетон қапламалары жатқарылмақта.

«Палваш» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 52-санлы улыўма билим бериў мектебиниң имараты, усы мектепке баратуғын 1,5 километр узынлықтағы асфальт жол, 700 метр узынлықтағы пиядалар жүретуғын жолдың қурылысы питкерилип, әтирапын абаданластырыў жумыслары алып барылмақта. Бундай қа­йырлы ислерге мәкан пуқаралар жыйынының турғынлары да белсене қатнаспақта. Аймақтағы фермер хожалықлары бул жумысларға қатнасып атырғанларды ыссы аўқат пенен тәмийинлеп, қайырлы ислерге өзлериниң үлеслерин қосып келмекте.

— Ҳақыйқатында да, көп жыллардан бери топланып қалған машқалалар Президентимиз басламасы менен әмелге асырылып атырған бағдарлама шеңберинде өзиниң унамлы шешимин таппақта,-дейди «Хорезм» мәкан пуқаралар жыйынының баслығы Бахтияр Абдуллаев.  Бир нешше миллет ўәкиллери бир шаңарақ ағзаларындай аўызбиршиликте жасап ҳәм мийнет етип киятырған аўыл турғынлары бундай саўап ислерден оғада миннетдар...

Жуўмақлап айтқанда, «Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде алып барылып атырған кең көлемли жумыслар халқымызды мийрим-шәпәәт, бир-биреўге ҳүрмет және жәмлескенликке шақырып, аўылларымыздың еле де көркем, халқымыз турмысының абадан, перзентлеримиздиң бахытлы келешегине хызмет  етиўи менен әҳмийетли.

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.