Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

Бас Нызамымыз ғәрезсиз ҳәм еркин турмыс кешириў, оны раўажлан­ған демократиялық мәмлекетлер қатарына алып шығыў, ең тийкар­ғысы, инсан ҳәм оның қәдир-қымбатын ҳәр нәрседен жоқары қойыў, хал­қымыз ушын ылайықлы турмыс шараятларын жаратып бериў сыяқлы принцип және қағыйдалары менен әҳмийетли саналады. Сонлықтан да, Конституциямыздың 25 жыллығын халқымыз көтериңкилик жағдайында күтип алмақта. Себеби, олар ерисилген нәтийжелер менен шекленип қалмас­тан, анық мақсетлер, исенимли қәдем менен раўажланыўдың жаңа басқышларына қарай бармақта.

Дәслеп илажда Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының Мәмлекетлик гимнлери жаңлады. Соң Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов Қарақалпақстан Республикасы Конс­титуциясының халқымыз турмысындағы, елимиздиң раўажланыўындағы тутқан орны ҳәм әҳмийети ҳаққында баянат жасады. Буннан соң, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң студенти Ю.Турсынбаева, шайыр Ж.Өте­ниязовлар қутлықлаў сөз сөйледи.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары, қала ҳәм район ҳәкимлери, минис­трликлер, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, студент-жаслар, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Байрамда атап өтилгениндей, Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы ҳақыйқый демократиялық принциплерди сәўлелендирген болып, оның алғы сөзинен баслап ҳәр бир статьясында адамгершилик, тыныш-татыўлық, инсан ҳуқықы ҳәм еркинликлери, теңлик сыяқлы бир қатар идеяларды өз ишине алады. Оның ҳәр бир нормасы өзиниң мазмун-мәниси менен хал­қымыздың тарийхый бай мәденияты ҳәм мәнаўиятына тиккелей байла­ныстырылған.

Салтанатлы мәжилис қатнасыўшыларына республика көркем-өнер шеберлериниң байрам концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.