Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

Мийманлар дəслеп Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде болып, жас исбилерменлер менен ушырасты. Илаж қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов қутлықлап, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мир­зиёевтиң басшылығында елимизде исбилерменлик орталығын буннан былай да еркинлестириў, киши бизнес ҳəм жеке исбилерменлик субъектлерин  ҳəр тəреплеме қоллап-қуўатлаў бағдарында əмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти. 

Атап өтилгениндей, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳəрекетлер стратегиясы демократиялық мəмлекет қурыў ҳəм пуқаралық жəмийетин раўажландырыў бағдарындағы реформаларда жаслардың белсендилигин арттырыў менен байланыслы бир қатар əҳми­йетли ўазыйпаларды белгилеп берди. Усы ўазыйпаларды əмелге асырыўда Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 5-июльдеги «Жасларға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пəрманы айрықша əҳми­йетке ийе болды. Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкем­лестирилген 30-июнь сəнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленди. Жаслардың заманагөй кəсип-өнерлерди пуқта ийелеўи ушын мүнəсип шараятларды жаратыў, бəнтлигин тəмийинлеў, басламаларын хошаметлеў, интеллектуаллық ҳəм дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўға көмеклесиў жаңадан шөлкемлестирилген жаслар аўқамы жумысының əҳми­йетли бағдарларынан бири сыпатында белгиленди. Соның менен бирге, Президентимиздиң республикамызда исбилерменликти раўажландырыў, халықтың, соның ишинде, жаслардың бəнтлигин тəмийинлеўге бол­ған айрықша итибары нəтийжесинде 6 районда, яғный, Əмиўдəрья, Беруний, Қоңырат, Тақыятас, Хожели ҳəм Шымбай районларында киши санаат зоналарын шөлкемлестириў нəзерде тутылғ­ан. 

Мийманлар пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда болып, бул жерде өнермент А.Нурымбетова тəрепинен таярланған балалар ҳəм ҳаял-қызлар ушын арналған миллий кийимлер коллекциясы көргизбесин тамаша етти. Сондай-ақ, орайда ҳəрекет етип турған дөгереклердиң жумыслары менен танысты. Жас исбилерменлердиң жойбарын таныстырыў мəресими, өз-ара пайдалы пикир алысыўлар болды. 

Илаж қатнасыўшылары   И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик көркем-өнер музейинде, пайтахтымыздағы «Кардар» ҳəм «Муратбек- мебель» жуўапкершилиги шекленген жəмийетлеринде болып, алып барылып атырған жумыслар менен танысты.

Усы күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик университетинде «Табыс­қа ерисиў сырлары» темасында мастер класс өткерилди. Илажда Халық­аралық бизнес ҳəм технологиялар ассоциациясының баслығы Ҳикмат Абдурахманов, «Dekos» кəрханасының тийкарын салыўшы Хасан Мамасаидов,  «Deli» кəрханасының тийкарын салыўшы Хусан Мамасаидов, «Murad Buildings» кəрханасының тийкарын салыўшы Мурат Назаров, «O’zbek-Xitoy Savdo Uyi» кəрханасының тийкарын салыўшы Улуғбек Холматов, «Paynet», «LeBazar» кəрханаларының тийкарын салыўшы Батыр Арифанов, «My Taxi» кəрханасының тийкарын салыўшы Акмал Пайзиев,  «Orient Capital Management» кəрханасының баслығы Анвар Ирчаев шығып сөйлеп, өзлериниң мийнет жолы, исбилерменликке дəслепки қəдемлери, елимизде жас исбилерменлерге жаратылған шараятлар бо­йынша кең түрде мағлыўматлар берди. Жаслар өзлерин қызықтырған бир қатар сораўларға жуўап алды.

— Жаслар аўқамының басламасы тийкарында Глобал исбилерменлик тармағы менен биргеликте елимиз бойлап биринши мəрте өткерилген илажға мыңға шамалас жас исбилермен, фермер, «Бизнес клуб» ағзалары, жəмлеспеген  жаслар қатнасты ҳəм бул оларда айрықша тəсир қалдырды,-дейди Өзбекстан жаслар исбилерменлигин қоллап-қуўатлаў орайы Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Гəўҳар Реджепова. — Бундай илажлардың өткерилиўи исбилерменликке жаңа қəдем таслап атырған жасларымыз ушын ҳақыйқый тəжирийбе мектеби болып хызмет етеди.

— Илаж шеңберинде жаслардың белсендилиги бизлерде айрықша тəсир қалдырды,-дейди «Deli» кəрханасының тийкарын салыўшы Хусан Мамасаидов. —Соның менен бирге, аймақта исбилерменликти раўажландырыўда бир қанша имканиятлардың бар екенлигиниң гүўасы болдық.

«Табысқа ерисиў сырлары» темасындағы бундай ушырасыўлар келешегимиздиң қурыўшылары болған жасларымыздың исбилерменлик қəбилетин буннан былай да раўажландырыў, оларды киши бизнес ҳəм жеке исбилерменликке кеңнен тартыўда айрықша əҳмийетке ийе болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.