Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СҮЎРЕТЛЕРДЕГИ ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ

Өзиниң әжайып дөретпелерин келеси әўладқа мийрас етип қалдырыўшы қыл қәлем ийелери болған художниклердиң  кәсиплик байрамы елимизде ҳәр жылы кең түрде белгиленип киятыр.

Өзбекстан Көркем-өнер академиясы Қарақалпақстан  бөлиминиң көргизбе сарайында17-21-апрель күнлери аралығында быйыл­ғы «Жедел исбилерменлик, инновациялық идея­лар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»на бағышланған дәстүрий «Сүўретлеў ҳәм әмелий көркем-өнер фестивалы» ҳәптелигиниң ашылыў кешеси болып өтти.

Фестивальды өткериўден гөзленген тийкарғы мақсет — ата-бабаларымыздан қалған мийрасларды көздиң қарашығындай сақлап, миллий сүўретлеў ҳәм әмелий қол өнеримизди халқымызға кеңнен танытыўдан ибарат. Оған республикамызға белгили художниклер — С.Байбосынов ҳәм Ж.Лепесовлар менен бирге жас талант ийе­лериниң  дөретиўшилик  мийнетлери қойылды.

Илажда Өзбекстан Көркем-өнер академиясы Қарақалпақстан  бөлими директоры У.Утегенова, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, шайыр Ш.Аяпов, жазыўшы А.Султанов, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен жаслар устазы Ж.Лепесов, Өзбекстан Көркем-өнер  академиясының академиги С.Байбосыновлар сөзге шығып, жас талант ийелериниң дөретиўшилик жумысларын жоқары баҳалады ҳәм оларда жаңа идеялардың барлығын мақтаныш пенен айтып өтти. Буннан соң Президентимиз тәрепинен Сәрсенбай Байбосыновқа берилген Өзбекстан Көркем-өнер акаде­мия­сының   ағзалығын тастыйықлаўшы «академик» гүўалығы тапсырылды.

Художниклер дөреткен ҳәр бир картина мисли бир әлем. Ондағы излениў инсан өмириндей қурамалы болып, бул жумбақты шешиў художниктиң шеберлигинде көзге тасланады. Себеби, олар жаратқан картиналар китап сыяқлы сөйлеп тур­ғандай болып сезиледи.

Ҳәптелик шеңберинде профессионал художниклер менен бирге жас художниклердиң сүўрет салыўы, өнерментлер менен дизайнерлердиң көргизбелери, Өзбекстан художниклери Валерий Енин, Александр Тюрин, Ахмад Бабаевлардың қатнасыўында  шеберлик сабақларының өткерилиўи режелестирилген.

Фестиваль даўамында жеңимпаз болған жас художниклерге  диплом ҳәм сертификатлар тапсырылады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.