Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«МЕҲНАТ ФАХРИЙСИ» КӨКИРЕК БЕЛГИЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилерин тапсырыў салтанаты болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.

Буннан кейин «Нураний» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ш.Уснатдинов Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қоры Қәўендерлик Кеңесиниң «Меҳнат фахрийси» көкирек белгиси менен сыйлықлаў ҳаққында»ғы қарарын оқып еситтирди.

Атап өтилгениндей, ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтың басшылығында ғәрезсиз елимизде кексе жастағы пуқараларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў системасын жетилистириў, олардың елимиздиң жәмийетлик-сиясий турмысында толық ҳуқықлы қатнасыўы ушын зәрүр шараятлар жаратыў, кексе әўладтың жәмийетте, шаңарақларда ҳәм мәҳәллелерде тынышлық-татыўлықты тәмийинлеў, сондай-ақ, жас әўладты халқымыздың көп әсирлик дәстүрлерин ҳүрмет етиў руўхында тәрбиялаў жумысындағы ролин арттырыў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылды. Экономика ҳәм өндирис, илим, мәденият, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, юриспруденция ҳәм басқа да тараўлардағы көп жыллық ҳадал мийнетлери ушын мийнеткешлерге, сондай-ақ, жумыс ислемейтуғын, жәмийетте беккем шаңарақты сақлап қалған, перзентлерин үлкенлерге ҳәм киши әўладларға ҳүрмет, жәмийет алдындағы жуўапкершилик, Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялап ҳүрметке бөленген аналарғаI, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилериниң шөлкемлестирилиўи буның айқын дәлийли болып табылады. Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қоры Қәўендерлик кеңесиниң қарары менен республикамыздан 7 нураний I дәрежели, 8 нураний IIдәрежели,29 нураний  III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгиси менен сыйлықланды. Соны да атап өтиў керек, усы көкирек белгиси менен сыйлықланған шахслар жасайтуғын үйлер ҳәм турақ-жайлардың есиклерине «Бул жерде I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» белгиси менен сыйлықланған пуқара (Ф.И.Ә) жасайды» жазыўы бар белги орнатылады.

Илажда «Меҳнат фахрийси» көкирек белгиси ҳәм оның гүўалығы салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Буннан соң сыйлықланғанлар атынан  Жәлел Муятдинов, Атамурат Дәўлетмуратов, Үббинияз Әширбеков, Ибрайым Досжанов, Бахтияр Абдикамалов, Жарылқап Турсынбеков шығып сөйлеп, айрықша итибары ҳәм ғамқорлығы ушын ҳүрметли Президентимизге, республикамыздың басшыларына миннетдаршылық билдирди.

-Ҳақыйқатында биз кексе әўлад ўәкиллерине ғәрессиз елимизде барлық шараятлар жаратылып берилмекте,-дейди Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша Шымбай районлық кеңеси баслығының биринши орынбасары, районлық «Мәҳәлле» фондының баслығы, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгиси ийеси Бахытлыбай Абдуллаев. – Сонлықтанда Президентимиздиң кекселерге, мийнет ветеранларына көрсетип атырған ғамқорлығынан жүдә миннетдармыз ҳәм бул итибар бизлерге айрықша жуўапкершилик жүклейди.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы   Жоқары Кеңеси Баслығының  орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

23.05.2018 А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында

А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының
БИЙЛИГИ

23.05.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Беруний районлық Кеңсиниң гезексиз жигирма сегизинши сессиясы болып өтти.

18.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Корея Республикасы «Evergreen Motors Group» компаниясының баслығы Ким Чанг Кеон басшылығындағы исбилермен, жәмийетлик ҳәм билимлендириў топары ўәкиллеринен ибарат делегацияны қабыллаў мәресими болды

17.05.2018 ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Усы жыл 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Оны Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров басқарып барды. 

08.05.2018 БАЙРАМ ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

08.05.2018 ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ, ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС

Пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» естелиги алдында 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине, сондай-ақ, Екинши жәҳән урысында қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мәресим болып өтти. 

02.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы жылдың 21 ҳәм 24-апрель күнлери аралығында Өзбекстан мусылманлары басқармасы тәрепинен шөлкемлестирилген Қуран жарысының «Ҳифз» жөнелиси бойынша биринши орын ийеси, жарыстың абсолют жеңимпазы жерлесимиз, Ташкент Ислам институтының талабасы Жолдасбай Нуритдиновты қабыллаў мәресими болды.

28.04.2018 МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ: ЖАС ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЙМЫЗ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси жанындағы Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тәмийинлеў мәселелери бойынша аймақлық комиссиясы ҳәм Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң шөлкемлестириўинде усы атамада «28-апрель — Дүнья жүзилик мийнетти қорғаў күни» мүнәсибети менен дөгерек сәўбети болып өтти.