Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

БАЙРАМ ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң усы жыл 16-апрельде қабыл еткен «Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине таярлық көриў ҳәм оны өткериў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде усы жыл 5-майдағы Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң мәжилис баяннамасына муўапық, 9-май — улыўмахалықлық байрам — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни мүнәсибети менен 8-май күни жеңил атлетика бойынша жуўырыў марафоны өткерилди. Республикамыздың барлық  мектеплери, кәсип-өнер колледжлери ҳәм академиялық лицейлеринен, жоқары оқыў орынларынан, мәкеме-кәрханалар ҳәм әскерий хызметкерлер арасында өткерилген марафон жарысларына Нөкис қубла автовокзалынан старт берилип, финиш сызығы Нөкис қалалық l-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби алдында белгиленди.

Қызғын беллесиўлер арасында өткерилген марафон жарысында Б.Кеңесбаев, Ж.Қайыпназаров, Ў.Ешимбетов, М.Худайқулов, Е.Махсетовлар финиш сызығын биринши кесип өтип, жеңимпазлықты қолға киргизди.

Жеңимпазларды салтанатлы сыйлықлаў мәресиминде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, Әскерий-ҳәкимшилик секторы баслығы М.Ерниязов, Арқа-Батыс әскерий округи сәркардасы, полковник Ф.Артиқовлар қутлықлаў сөз сөйлеп, ата-бабаларымыздың бүгинги бахытлы турмысымыз ушын, елимиздиң еркинлиги ҳәм азатлығы, абаданлығы ушын, халқымыздың ар-намысын қорғаў ушын қаншелли машақатлы күнлерди бас­тан кеширгенин, қаҳарманлық көрсеткенликлерин атап өтти.

— Екинши жер жүзилик урыс жылларындағы әскерий кийимлерди кийип, урыс жылларындағы жаўынгерлик қосықларын атқарып атырған бүгинги байрам тамашалары менде үлкен қуўаныш сезимлерин пайда етти. Тек ғана ески кинофильмлер арқалы көретуғын бундай тамашаларда қатнасып атырғанымнан қуўа­нышлыман,-дейди байрам қатнасыўшысы, пайтахтымызда жайласқан 3-санлы мектеп оқыўшысы С.Есемуратова.

Ҳақыйқатында да, республика көркем-өнер шеберлери тәрепинен таярланған байрам илажлары ҳақықый байрам кейпиятына уласып кетти.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары, министрлик ҳәм ведомстволар басшылары, ғалаба хабар қураллары  ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.