Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Лорд Джон Вейверлидиӊ үлкемизге сапары

Мәмлекетимизге сапар етип келген Уллыбритания Парламентиниң «Британия-Өзбекстан» Улыўмапартиялық топарының баслығы, лорд Джон Вейверли Республикамызда мийманда болды.

Лорд Дж. Вейверли ҳәм Уллыбританияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Дж.Эдгарды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов қабыл етти.

Сөйлесиўлер барысында еки ел арасындағы байланыслардың раўажланып атырғанына, үлкемизде соңғы жылларда ерисилген жоқары табысларға, Арал теңизиниң қурып кетиўи нәтийжесинде жүз берген экологиялық дағдарыстың ақыбетлерин жеңиллетиў бойынша алып барылып атырған кең көлемли илажларға тоқталды.

Бизге мәлим болғанындай, Өзбекстан ҳәм Уллыбритания арасындағы бирге ислесиў көплеген бағдарларда, соның ишинде, парламентаризм, саўда-санаат, экономика, билимлендириў ҳәм басқа да тараўларда жақсы жолға қойылған. Атап айтқанда, елимизде британиялы инвесторлар менен бирликте дүзилген 437 кәрхана, 86 фирма ҳәм компанияның ўәкилханалары жумыс ислемекте. Жоқары технологиялардан пайдаланған ҳалда қоспа жойбарларды әмелге асырыўға еки тәреп те өз-ара бирге ислесиўдиң тийкарғы бағдарларынан бири сыпатында қарайды.

Өз гезегинде лорд Дж. Вейверли республикамыз басшысына жыллы жүзлилик пенен күтип алғаны ушын миннетдаршылық билдирип, Өзбекстан ҳәм Уллыбритания арасындағы парламентлераралық байланыслардың избе-из раўажланып атырғанын ҳәм бул бағдардағы қатнасықларды буннан былай да кеңейтиў және беккемлеў, сиясий, экономикалық, социаллық байланысларды жедел раўажландырыўға хызмет ететуғынын атап өтти.

Буннан соң, Жоқарғы Кеңестиң киши мәжилислер залында мийманлар тәрепинен таярланған Британия Парламенти ҳаққындағы «Ашық парламент» ҳүжжетли фильмин таныстырыў болып өтти. Сондай-ақ, мийманларға Арал теңизиниң қурып кетиўи ҳәм оның унамсыз ақыбетлери туўралы сөз етиўши фильм қойып берилди.

Усы күни британиялы мийманлар пайтахтымыздағы Қарақалпақ Мәмлекетлик көркем өнер музейиндеги халқымыз тарийхын ҳәм миллийлигин өзинде жәмлеген дүрдана экспонатларды барып көрди.

Күнниң екинши ярымында лорд Дж. Вейверли басшылығындағы британиялы мийманлар Мойнақ районына сапар етип, ол жердеги экологиялық жағдайды ҳәм басқа да дыққатқа ылайық орынларды көзден өткерди.

Британиялы мийманлардыӊ республикамыз бойлап сапары даўамында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊеси Баслығыныӊ орынбасары А.Хамраев бирге болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.