Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛЫҚ ШАЙЫРЫНА ҲҮРМЕТ

Бүгинги күни Шымбай ра­йонында 115 мыңға шамалас халық тыныш-татыў өмир сүрмекте. Соңғы ўақытлары елимизде Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев басшылығында республика ҳүкимети тәрепинен алып барылып атырған кең көлемдеги реформалар бул аймақ тур­ғынларының да социаллық турмысында жаңаланыў ҳәм өзгерислердиң жүз бериўине өзиниң унамлы тәсирин тийгизбекте. Әсиресе, «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халыққа хызмет етиўи тийис» деген принцип тийкарында район ҳәкимлиги тәрепинен халықтың күн көриси ҳәм мәдений демалысын жақсылаў мақсетинде жүргизилип атырған жумыслар дыққатқа ылайық. Атап айтқанда, жақында районға кире берис­те Қарақалпақ бақсышылық өнериниң тийкарын салыўшылардың бири Ақымбет бақсының ҳүрметине күтә көркем ҳәм саўлатлы естелик мавзолейи тикленген болса, оның жанынан XIX әсирдеги әдебия­тымыздың ири ўәкиллери Күнхожа Ибрайым улы ҳәм Бердақ Ғарғабай улының естелигиниң қурылыс жумыслары баслап жиберилди. Усындай ийгиликли ислерден руўх­лан­ған ра­йон исбилерменлери «l-июнь — Халық­аралық балаларды қорғаў күни»  «Шахтемир стадионы» жанында халқымыздың сүйикли ша­йыры, Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсупов ҳүрметине улыўма майданы 20 гектарға тең Ибра­йым Юсупов атындағы «Шымбай Golden Park» ҳәм «Жипек жолы» МПЖ аймағында «Радуга» атлы мәдений дем алыў паркин иске қосты.

— «Миллий банк»тен 3 миллиард сум кредит алып, Қытай мәмлекети ҳәм Ташкенттен заманагөй аттракционларды сатып алып орнаттық, -дейди исбилермен Бахыт Юсупова. — Сондай-ақ, халыққа қолайлылық жаратыў мақсетинде парк ишине 2 мың түп шырша, емен, мың түп ҳәр қыйлы гүл нәллерин отыр­ғыздық ҳәм 20 жумыссыз пуқараны жумыс пенен тәмийинледик...

Бул салтанатлы илаж­ларға район ҳәкими П.Ещанов қатнасып, аймақ хал­қын, соның ишинде ертеңги келешегимиз болған балаларды байрам менен қутлықлап, быйылғы оқыў жылын үлгили баҳалар менен тамамлап, ҳәр қыйлы таңлаў ҳәм спорт жарысларында жеңимпазлықты қолға киргизген оқыўшыларға естелик саўғаларды тапсырды.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.