Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Өзбекстан Республикасы Хүкимет қарарлары менен берилген салық жеңиликлери ҳаққында:

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 12-апрель күнги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз  өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў  системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2520-санлы қарары тийкарында:

 2019-жылдың 1-январына шекем мийўе-овощ, картошка, палыз өнимлери ҳәм жүзимди қайта ислейтуғын жеке мүлк түриндеги кәрханалар, басқарыў тийислилигине қарамастан, заманагөй үскене ҳәм технологияларды алып кириўде бажыхана төлемлеринен (бажыхана жыйымларынан тысқары) "Ўзбекозиқовқатхолдинг" холдинг компаниясы қурамына кириўши қайта ислеў кәрханалары бирден-бир социаллық төлемнен тысқары дәрамат салығы, юридикалық шахслар мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық, мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл  9-сентябрь күнги «2016-2020-жылларда республика фармацевтика санаатын және де раўажландырыў илажлары дәстури ҳаққында»ғы ПҚ-2595-санлы қарары тийкарында:

-2021-жылдың 1-январына шекем дәри-дәрмақ өнимлерин ислеп шығарыўға қәнигелестирилген, усындай товарларды ислеп шығарыўдан түскен қаржылар үлеси есабат дәўири жуўмағы бойынша кеминде 60 пайызды қураўшы мәкемелер пайда салығы ҳәм мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбурий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-октябрь күнги «2017-2021-жылларда Аўыллық орынларда жаңаланған типтеги жойбарлар бойынша арзан үй-жайлар қурыў бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2639-санлы қарары тийкарында

-2022-жыл 1-январға шекем кесип алып ислеўши кәрханалар "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен дүзилиген шәртнамалар бойынша пайдаланыўга таяр ҳалда тапсирыў шәртлеринде массивлерде үйлер, суў тәъминаты объектлери ҳәм автомобиль жоллары қурыў бойынш жумыслар көлеми ушын - салықлардың барлық түрлеринен ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

-қосымша пудратшы кәрханалар массивлерде үйлер, суў тәмийнаты объектлери ҳәм автомобиль жолларын қурыўға "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханалар менен дүзилген контрактлар бойынша олар тәрепинен орынланған жумыслар көлеми ушын  бирден-бир салық төлеми төлеўден;

-қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелер ислеп шығарыўшы кәрханалар, сондай-ақ, оларды тасыйтуғын кәрханалар пайдаланыўға таяр ҳалда тапсырыў шәртлеринде үйлер қурыў ушын;

          -"Қишлоқ қурилиш инвест" ИК МЧЖ ға ҳәм "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК МЧЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханаларға қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелерди реализация қылыў ҳәм оларды тасыў көлемлери ушын қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекетлик мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

"Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ - салықлардың барлық түрлерин ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажратпалар төлеўден "Қишлоқ қурилиш лойиҳа" ЖШЖ - "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен дүзилген шәртнамалар бойынша үйлер, инженерлик-транспорт коммуникациялары ҳәм инфраструктура объектлерин қурыў бойынша орынланған жойбар-қыдырыў жумыслары көлемлери ушын - қосылған қун салығы төлеўден;

"Ўзсаноатэкспорт" АЖ - 7-қосымшаға* муўапық республикада ислеп шығарылмайтуғын, шеттен алып келинетуғын ағаш-тахта материаллары, тамға жабылатуғын металл листлер ушын бажхана төлемлеринен (бажыханада рәсмийлестириў жыйымларынан басқа), сондай-ақ, Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланған дизим бойынша басқа қурылыс материаллары ушын, олар "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖға сатылғанда қосылған қун салығы төлеўден;

"Тошкент қишлоқ қурилиш сервис" ЖШЖ ҳәм транспорт кәрханалары - металл листлерди қайта ислеў ҳәм оларды "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖға жеткерип бериў бойынша жумыслар көлеми ушын – қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилген.

4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-декабрь күнги  «2017-2019-жылларда тоқымашылық ҳәм тигиў-трикотаж санаатын және де раўажландырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы ПФ-2687-санлы қарары тийкарында:

-2020-жылдың 1-январына шекем микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар ушын пайда салығы ҳәм мүлк салығы төлеўден, бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбүрий ажратпалар төлеўден азат етилген.

5. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл  26-декабрь күнги «2017-2019-жылларда таяр өним түрлери, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализация прогноз жойбарларын әмелге асырыўды даўам етиў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-2698-санлы қарары тийкарында:

-локализация жойбарлары бойынша ислеп шығарылған өним бөлегинде юридик шахслардың пайда салығы, бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилген.

6. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-декабрь күнги «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәмде қалалар ҳәм аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын және де жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2724-санлы қарары тийкарында:

-2022-жылдың 1-январына шекем болған мүддетке жолаўшыларды қала әтирапында ҳәм ўәлаят ишиндеги қалалар аралық жөнелислерде (аўыллық жерлерде) автобуслар ҳәм микроавтобусларда тасыў көлеми бойынша бирден-бир салық толеминен азат етилген.

7. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  18-январь күнги “2017-2021-жылларда Аралбойы аймақларын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында”ғы ПҚ-2731-санлы қарарына муўапық:

-төмендеги мәнзиллерде жайласқан санаат тараўында жаңадан шөлкемлестирилип атырған микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар Мойнақ, Шоманай, Қанлыкөл, Тахтакөпир, Шымбай районларында 2027-жылдың 1-январына шекем ҳәмде қалған районларда 2022-жылдың 1-январына шекем бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилди.

8. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  28-январь күнги “2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигини тәмийнлеўге қаратылған қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-2803-санлы қарарына муўапық Мойнақ районындағы исбилерменлик субъектлерине қосымша қолай шәраятлар жаратыў мақсетинде:

“Мойнақ” киши санаат зонасы аймағында санаат тараўында жумыс алып баратуғын жаңадан шөлкемлестирилетуғын исбилерменлик субъектлери барлық түрдеги салықлардан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған жеке тәртиптеги исбилерменлер турақлы белгиленген салықтан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған кәрхана ҳәм шөлкемлер шөлкемлестириўшилериниң дивидендлер тәризинде алған дәраматлары дәрамат салығынан 2017-жылдың 1-апрельинен 2027-жылдың
1-январына шекем муддетке азат қылынған.

9. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  2-сентябрь күнги «Валюта сиясатын либералластырыў бойынша биринши нәўбеттеги илажлар ҳаққында»ғы ПФ-5177-санлы қарары тийкарында:

-коммерциялық банклер 2018-жыл  1-июлына шекем юридик шахслар дәрамат (пайда) салығы ҳәм бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилген.

         10. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  5-июль күнги  «Жасларға тийсли мәмлекетлик сиясатының нәнтийжелилигин асырыў ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы ПФ-5106-санлы пәрманы тийкарында:

         -2018-жылдың 1-январынан баслап киши бизнес кәрханалары тәринен төленетуғын бирден-бир салық төлеми ушын есапланған сумманың 8-пайызын Өзбекстан жаслар аўқамын раўажландырыў фондына өткериў;

билимлендириў мәкемесин тамамлағанға үш жыл болмаған, бириши мәрте жумысқа қабыл етилген жасларға дәрамат салығын биринши жыл  ушын 50 пайыз, екинши ҳәм үшинши-жыллар ушын болса 25 пайызға кемейтиў;

-Өзбекстан жаслар аўқамы қасында түрли пәнлер, соның ишинде, шет тиллерин ўйретиў, компьютер программаларын дүзиў ҳәм исбилерменлик тийкарларын оқытыў мақсетинде шөлкемлестирилетуғын қоспа кәрханаларын
2027-жыл 1-августқа шекем барлық салықлардан азат етиў, бунда кәрхана ықтыярында қалатуғын сўмманың 20 пайызын Өзбекистан жаслар аўқамының раўажландырыў фондына өткериў белгиленген.

11. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февраль күнги “Өзбекистан Республикасы туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолай шәрәятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлар ҳаққында”ғы ПФ-5326-санлы пәрманының 8-бәнтине муўапық туризм тараўындағы исбилерменлик субъектлерине бир қанша жеңилликлер белгилеп берилген.

Атап айтқанда:

-тийкарғы хызиет түри тематикалық қыябанлар хызметин шөлкемлестириў болған юридикалық шахсларды олар тәрепинен тематикалық қыябанлар пайдаланыўға тапсырылған күннен баслап 3-жыл мүддетке юридикалық шахслардан алынатуғын пайда салығы, жер салығы ҳәм мал-мүлк салығы, сондай-ақ, бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилиўи белгиленген.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.03.2019 54 ШАҢАРАҚ ТУРАҚ ЖАЙ МЕНЕН ТƏМИЙИНЛЕНДИ

Усы жылы 12-март күни Тақыятас районында республикамыз бойынша 54 кем тәмийинленген шаңараққа Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының қәўендерлигинде жаңа турақ жайларды тапсырыў салтанаты болып өтти.

11.03.2019 СОЦИАЛЛЫҚ ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА ИТИБАР

Усы жыл 11-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы»нда  әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламаның, соның ишинде, социаллық тараўды раўажландырыў бойынша ўазыйпалардың орынланыўына бағышланған семинар болып өтти.