Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Өзбекстан Республикасы Хүкимет қарарлары менен берилген салық жеңиликлери ҳаққында:

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 12-апрель күнги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз  өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў  системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2520-санлы қарары тийкарында:

 2019-жылдың 1-январына шекем мийўе-овощ, картошка, палыз өнимлери ҳәм жүзимди қайта ислейтуғын жеке мүлк түриндеги кәрханалар, басқарыў тийислилигине қарамастан, заманагөй үскене ҳәм технологияларды алып кириўде бажыхана төлемлеринен (бажыхана жыйымларынан тысқары) "Ўзбекозиқовқатхолдинг" холдинг компаниясы қурамына кириўши қайта ислеў кәрханалары бирден-бир социаллық төлемнен тысқары дәрамат салығы, юридикалық шахслар мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық, мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл  9-сентябрь күнги «2016-2020-жылларда республика фармацевтика санаатын және де раўажландырыў илажлары дәстури ҳаққында»ғы ПҚ-2595-санлы қарары тийкарында:

-2021-жылдың 1-январына шекем дәри-дәрмақ өнимлерин ислеп шығарыўға қәнигелестирилген, усындай товарларды ислеп шығарыўдан түскен қаржылар үлеси есабат дәўири жуўмағы бойынша кеминде 60 пайызды қураўшы мәкемелер пайда салығы ҳәм мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбурий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-октябрь күнги «2017-2021-жылларда Аўыллық орынларда жаңаланған типтеги жойбарлар бойынша арзан үй-жайлар қурыў бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2639-санлы қарары тийкарында

-2022-жыл 1-январға шекем кесип алып ислеўши кәрханалар "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен дүзилиген шәртнамалар бойынша пайдаланыўга таяр ҳалда тапсирыў шәртлеринде массивлерде үйлер, суў тәъминаты объектлери ҳәм автомобиль жоллары қурыў бойынш жумыслар көлеми ушын - салықлардың барлық түрлеринен ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

-қосымша пудратшы кәрханалар массивлерде үйлер, суў тәмийнаты объектлери ҳәм автомобиль жолларын қурыўға "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханалар менен дүзилген контрактлар бойынша олар тәрепинен орынланған жумыслар көлеми ушын  бирден-бир салық төлеми төлеўден;

-қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелер ислеп шығарыўшы кәрханалар, сондай-ақ, оларды тасыйтуғын кәрханалар пайдаланыўға таяр ҳалда тапсырыў шәртлеринде үйлер қурыў ушын;

          -"Қишлоқ қурилиш инвест" ИК МЧЖ ға ҳәм "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК МЧЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханаларға қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелерди реализация қылыў ҳәм оларды тасыў көлемлери ушын қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекетлик мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

"Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ - салықлардың барлық түрлерин ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажратпалар төлеўден "Қишлоқ қурилиш лойиҳа" ЖШЖ - "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖ менен дүзилген шәртнамалар бойынша үйлер, инженерлик-транспорт коммуникациялары ҳәм инфраструктура объектлерин қурыў бойынша орынланған жойбар-қыдырыў жумыслары көлемлери ушын - қосылған қун салығы төлеўден;

"Ўзсаноатэкспорт" АЖ - 7-қосымшаға* муўапық республикада ислеп шығарылмайтуғын, шеттен алып келинетуғын ағаш-тахта материаллары, тамға жабылатуғын металл листлер ушын бажхана төлемлеринен (бажыханада рәсмийлестириў жыйымларынан басқа), сондай-ақ, Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланған дизим бойынша басқа қурылыс материаллары ушын, олар "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖға сатылғанда қосылған қун салығы төлеўден;

"Тошкент қишлоқ қурилиш сервис" ЖШЖ ҳәм транспорт кәрханалары - металл листлерди қайта ислеў ҳәм оларды "Қишлоқ қурилиш инвест" ИК ЖШЖға жеткерип бериў бойынша жумыслар көлеми ушын – қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилген.

4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-декабрь күнги  «2017-2019-жылларда тоқымашылық ҳәм тигиў-трикотаж санаатын және де раўажландырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы ПФ-2687-санлы қарары тийкарында:

-2020-жылдың 1-январына шекем микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар ушын пайда салығы ҳәм мүлк салығы төлеўден, бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбүрий ажратпалар төлеўден азат етилген.

5. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл  26-декабрь күнги «2017-2019-жылларда таяр өним түрлери, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализация прогноз жойбарларын әмелге асырыўды даўам етиў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-2698-санлы қарары тийкарында:

-локализация жойбарлары бойынша ислеп шығарылған өним бөлегинде юридик шахслардың пайда салығы, бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилген.

6. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-декабрь күнги «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәмде қалалар ҳәм аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын және де жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2724-санлы қарары тийкарында:

-2022-жылдың 1-январына шекем болған мүддетке жолаўшыларды қала әтирапында ҳәм ўәлаят ишиндеги қалалар аралық жөнелислерде (аўыллық жерлерде) автобуслар ҳәм микроавтобусларда тасыў көлеми бойынша бирден-бир салық толеминен азат етилген.

7. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  18-январь күнги “2017-2021-жылларда Аралбойы аймақларын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында”ғы ПҚ-2731-санлы қарарына муўапық:

-төмендеги мәнзиллерде жайласқан санаат тараўында жаңадан шөлкемлестирилип атырған микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар Мойнақ, Шоманай, Қанлыкөл, Тахтакөпир, Шымбай районларында 2027-жылдың 1-январына шекем ҳәмде қалған районларда 2022-жылдың 1-январына шекем бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилди.

8. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  28-январь күнги “2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигини тәмийнлеўге қаратылған қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-2803-санлы қарарына муўапық Мойнақ районындағы исбилерменлик субъектлерине қосымша қолай шәраятлар жаратыў мақсетинде:

“Мойнақ” киши санаат зонасы аймағында санаат тараўында жумыс алып баратуғын жаңадан шөлкемлестирилетуғын исбилерменлик субъектлери барлық түрдеги салықлардан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған жеке тәртиптеги исбилерменлер турақлы белгиленген салықтан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған кәрхана ҳәм шөлкемлер шөлкемлестириўшилериниң дивидендлер тәризинде алған дәраматлары дәрамат салығынан 2017-жылдың 1-апрельинен 2027-жылдың
1-январына шекем муддетке азат қылынған.

9. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  2-сентябрь күнги «Валюта сиясатын либералластырыў бойынша биринши нәўбеттеги илажлар ҳаққында»ғы ПФ-5177-санлы қарары тийкарында:

-коммерциялық банклер 2018-жыл  1-июлына шекем юридик шахслар дәрамат (пайда) салығы ҳәм бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилген.

         10. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл  5-июль күнги  «Жасларға тийсли мәмлекетлик сиясатының нәнтийжелилигин асырыў ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы ПФ-5106-санлы пәрманы тийкарында:

         -2018-жылдың 1-январынан баслап киши бизнес кәрханалары тәринен төленетуғын бирден-бир салық төлеми ушын есапланған сумманың 8-пайызын Өзбекстан жаслар аўқамын раўажландырыў фондына өткериў;

билимлендириў мәкемесин тамамлағанға үш жыл болмаған, бириши мәрте жумысқа қабыл етилген жасларға дәрамат салығын биринши жыл  ушын 50 пайыз, екинши ҳәм үшинши-жыллар ушын болса 25 пайызға кемейтиў;

-Өзбекстан жаслар аўқамы қасында түрли пәнлер, соның ишинде, шет тиллерин ўйретиў, компьютер программаларын дүзиў ҳәм исбилерменлик тийкарларын оқытыў мақсетинде шөлкемлестирилетуғын қоспа кәрханаларын
2027-жыл 1-августқа шекем барлық салықлардан азат етиў, бунда кәрхана ықтыярында қалатуғын сўмманың 20 пайызын Өзбекистан жаслар аўқамының раўажландырыў фондына өткериў белгиленген.

11. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февраль күнги “Өзбекистан Республикасы туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолай шәрәятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлар ҳаққында”ғы ПФ-5326-санлы пәрманының 8-бәнтине муўапық туризм тараўындағы исбилерменлик субъектлерине бир қанша жеңилликлер белгилеп берилген.

Атап айтқанда:

-тийкарғы хызиет түри тематикалық қыябанлар хызметин шөлкемлестириў болған юридикалық шахсларды олар тәрепинен тематикалық қыябанлар пайдаланыўға тапсырылған күннен баслап 3-жыл мүддетке юридикалық шахслардан алынатуғын пайда салығы, жер салығы ҳәм мал-мүлк салығы, сондай-ақ, бирден-бир салық төлеми төлеўден азат етилиўи белгиленген.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

27.06.2018 Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күнине байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўы

Әзиз дослар!
Бәршеңизди бүгинги кәсиплик барамыңыз, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәмде Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.

21.06.2018 ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.