Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

БЕЛГИЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ҒАЙРАТКЕРДИҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Өткен екшемби күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  «Дослық» ордениниң ийеси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген ирригатор, техника илимлериниң кандидаты Тимур Камаловтың туўылғанының 80 жыллығына бағышланған «Мәмлекетлик ғайраткер, илимпаз ҳәм устаз» атамасында илимий конференция болып өтти.

Илаж қатнасыўшылары дәслеп Т.Камаловтың өмири ҳәм мийнет жолына бағышланған фото көргизбени, соң ҳүжжетли телефильмди тамаша етти.

Илимий конферен­цияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев басқарып барды. 

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов Т.Камаловтың 80 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң қутлықлаўын оқып еситтирди.

Илажда илим докторы Е.Қурбанбаев мәмлекетлик ғайраткер, илимпаз ҳәм устаз Т.Камаловтың өмири ҳәм мийнет жолы бойынша баянат жасады.

Атап өтилгениндей, елимизде инсан қәдири ҳәр қандай нәрседен үстин қойылып, халық ушын исленген хызмет ҳәр тәреплеме улығланып келинген. Әсиресе, бүгинги күнде ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халқымыздың бахытлы ҳәм абадан турмысы, елимиздиң ҳәр тәреплеме раўажланыўына үлес қосқан инсан­ларға ҳүрмет көрсетиў, олардың мийнетлерин ылайықлы баҳалаў-мәмлекетлик сия­сат дәрежесине көтерилди.

Усындай инсанлардан бири Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген ирригатор, техника илимлериниң кандидаты Тимур Камалов болды. Пүткил өмирин республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыўға, соның ишинде аўыл ҳәм суў хожалығындағы маш­қалаларды шешиўге, оннан алынатуғын өнимдарлықты арттырыўға, ҳәр бир тараўға жетик қәнигелер таярлаўға жумсады. Қайсы лаўазымда ислемесин, өзиниң пидайылығы, шөлкемлестириўшилик уқыбы, ҳүрмет-иззети, жасларға болған ғамқорлығы менен көзге түсти. 

Илажда Өзбекстан Республикасы суў хожалығы министри Ш.Ҳамраев, мийнет ветеранлары Ә.Тәжиев, Ү.Әширбеков, Ж.Алламуратов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан бөлими баслығы Ш.Уснатдинов, «Қарақалпақ әдебияты» газетасының бас редакторы, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы Г.Анна­қлычева, шәкиртлериниң атынан А.Ибрагимов шығып сөйлеп, Т.Камаловтың ел-халқымыздың ийгилиги ушын ислеген пидакерлик мийнетлери, оның адамгершилик пазыйлетлери ҳәм устазлық жолына тоқтап өтти.

Илаж соңында мийнет ветераны Қ.Камалов илимий конференцияны шөлкемлестириўшилерге миннетдаршылық билдирди.

Конфереция республикамыз көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен жуўмақланды

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

27.06.2018 Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күнине байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўы

Әзиз дослар!
Бәршеңизди бүгинги кәсиплик барамыңыз, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәмде Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.

21.06.2018 ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.