Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.

Илажға мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, шайыр ҳәм жазыўшылар, әдебияттаныўшы илимпазлар, жас дөретиўшилер, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Әнжуман қатнасыўшылары  дәслеп шайырдың өмири ҳәм дөретиўшилигине бағышланған ҳүжжетли фильмди тамаша етти.

Әдебий конференцияны Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев кирис сөз бенен ашып, елимизде Президентимиздиң басшылығында дөретиўши-зыялыларды, соның ишинде,  шайыр ҳәм жазыўшыларды қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Президентимиздиң 2017-жыл 3-августтағы Өзбекстан дөретиўши зыялылары ўәкиллери менен ушырасыўында алға қойылған ўазыйпалардың орынланыўы бойынша бир қатар әҳмийетли ҳүжжетлер қабыл етилди. Президентимиздиң усы жыл 5-апрельдеги «Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилиўи буның айқын мысалы болып табылады. Бул әҳмийетли ҳүжжетте аўқам ағзаларының жәмийетлик-руўхый белсендилигин ҳәм жуўапкершилигин арттырыў, оларды жоқары дәрежедеги көркем шығармалар дөретиўге хошаметлеў, олардың материаллық ҳәм руўхый мәплерин қорғаў сыяқлы әҳмийетли ўазыйпалар белгиленген. Жазыўшылар аўқамы тәрепинен белгили жазыўшы-шайырлардың дөретиўшилигине бағышланған илажлар өткериў, олардың таңламалы шығармаларын басып шығарыў ҳәм оны кең жәми­йетшиликке таныстырыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Усындай дөретиўши инсанлардан бири Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубова (Аннақлычева)  болып табылады. Белгили журналист ҳәм шайырдың бүгинги күнге 26 поэзиялық ҳәм прозалық топламы Ташкент ҳәм Нөкис қалаларындағы баспаларда өзбек, қарақалпақ ҳәм рус тиллеринде басылып шықты. Соның менен бирге, ол бир қатар киносценарийлердиң авторы есапланады. Оның қарақалпақ әдебиятындағы аўдармалары да китап оқыўшыларына кеңнен белгили.

Шайырдың туўылған күниниң 70 жыллығы тек республикамызда емес, ал, пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленбекте. Атап айтқанда, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Жазыўшылар аўқамында болып өткен илажда оның «Өзбекстан» баспасынан басылып шыққан үш томлық «Таңламалы шығармалар топламы» кең жәмийетшиликке таныстырылды.

Илажда Өзбекстан мәденият ҳәм көркем өнер институты Нөкис филиалының студентлери тәрепинен шайырдың қосықлары шеберлик пенен  оқылды.

Әнжуман шайырдың нама қосықларынан дүзилген концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

27.06.2018 Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күнине байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўы

Әзиз дослар!
Бәршеңизди бүгинги кәсиплик барамыңыз, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәмде Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.