Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

 Мәжилиске Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен тас­тыйықланған жумысшы топар ағзалары, ҳүкимет ағзалары, тийисли министрлик, мәкеме ҳәм кәрхана басшылары, ҳәкимлер, сектор басшылары қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов алып барды ҳәм пәрман бойынша белгилеп берилген тапсырмалар, ондағы жаслар ушын жаратылған имканиятларға кеңнен тоқтап өтти.

Жумысшы топар ағзалары республикамыздың қала ҳәм районларында жаслар менен ушырасыўлар өткерип, исбилерменлик пенен шуғылланыўды қәлейтуғын жасларды қоллап-қуўатлап, олардың машқалаларын шешиўге айрықша итибар қаратты.

Пәрман талапларына бола, Әмиўдәрья, Хожели, Тахтакөпир, Қараөзек, Шымбай, Шоманай, Кегейли районлары ҳәм Нөкис қаласында  «Жаслар мийнет гүзары» комплекслерин шөлкемлестириў бойынша жер орынлары ажыратылып, жумыслар баслап жиберилди. Ал, қалған районлардың ҳәкимлери тәрепинен усындай ­комплекслерди қурыў жумыслары тез күн ишинде басланыўы шәрт екенлиги атап өтилди.

 Нөкис қаласында «Коворкинг», яғный, исбилерменликти жаслар арасында енгизиў бойынша Жаслар бизнес орайларын шөлкемлестириў белгиленбекте.

Сондай-ақ, жаслар менен өткерилген ушырасыўларда анықланған маш­қалалар бойынша «Жол карталары» ислеп шығылып, жасларымызға жақыннан әмелий жәрдемлер көрсетилмекте.

Жоқарыдағылар менен бир қатарда, барлық қала ҳәм районларда штаблар шөлкемлестирилип, ҳәр бир секторға жумысшы топарлар бириктирилди.

Жумысшы топарлар тәрепинен бүгинги күнде үйме-үй жүрип, жаслардың машқалаларын үйрениў, пәрманның мазмун-мәнисин, әҳмийетин түсиндириў, исбилерменлик пенен шуғылланыўды қәлейтуғын жаслардың дизимин қәлиплестириў бойынша жумыслар алып барылмақта.

Республика жумысшы топарының ағзалары Мойнақ районында жаслар, соның ишинде, жәмлеспеген жаслар менен ушырасыўы даўамында 14 жас исбилерменге жәми 1 миллиард 825 миллион сумлық кредит ажыратыў бо­йынша «Жол карта»лары ислеп шығылып, орынланыўы бойынша әмелий жумыслар баслап жиберилди.

Сондай-ақ, Мойнақ санаат-транспорт колледжинде жайласқан «Жаслар орайы» ушын 10 тигиў машинасы, 10 компьютер ҳәм басқа да техника ҳәм үскенелер, колледж спорт залы ушын керекли инвентарьлар ажыратыў белгилеп алынды.

Қоңырат районында өткерилген ушырасыўда 12 жастың 1  миллиард сумға шамалас бизнес идеялары мақулланды. Сондай-ақ, Жаслар аўқамының районлық Кеңесине 10 тигиў машинасы ҳәм «Жаслар китапханасы»на 500 китап ажыратыў белгиленди.

Қанлыкөл районындағы ушырасыўда жаслар тәрепинен 1,5 миллиард сумлық жеңиллетилген кредитлер ажыратыў бойынша усыныслар билдирилди.

Хожели районында «Жаслар мийнет гүзары» комплексин, хызмет көрсетиў, электросервис, шеге ислеп шығарыў, усташылықты раўажландырыў бойынша 8 исбилермен тәрепинен билдирилген усыныслар инабатқа алынып, 1 миллиард 751 миллион сумлық жеңиллетилген кредитлер ажыратыў бойынша ўазыйпалар белгилеп алынды.

Нөкис районының балықшылық пенен шуғылланатуғын жас исбилерменлери ушын 200 миллион сум, жас қызлардың билдирген усыныслары есапқа алынып, Жаслар аўқамы дөгереклери ушын 40 дана тигиў машинасын ҳәм кулинария инвентарьларын ажыратыў белгилеп алынды.

Тахтакөпир районындағы ушырасыўда 29 жас исбилерменге 1 миллиард 555 миллион сумлық жеңиллетилген кредитлер ажыратыў бойынша усыныслар билдирилди.

Бундай әмелий жәрдемлер Қараөзек, Шымбай, Кегейли районларындағы жасларға да  көрсетилмекте.

Мәжилисте, Президентимиздиң басламасы менен әмелге асырылып атыр­ған бул ийгиликли ислер турақлы ­даўам еттирилетуғынлығы, жумыс излеп келген ямаса өз исбилерменлигин басламақшы болған ҳәр бир жастың қоллап-қуўатланыўы зәрүр екенлиги айрықша атап өтилди.

Илажда Өзбекстан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңес­гөйи - Өзбекстан жаслар аўқамы Орайлық Кеңесиниң баслығы Қ.Қуронбоев шығып сөйлеп, жумысшы топар тәрепинен үш күн даўамында әмелге асырылған жумысларға таллаў жасап, пикир-усынысларын билдирди.

Мәжилисте сөз етилген мәселелер, тапсырмалар бойынша пикир-усыныслар билдирилип, тийисли қарар қабыл етилди.

 

* * *

 

НӨКИС. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманында белгилеп берилген ўазыйпаларды орынлаў мақсетинде 11-июль күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи - Өзбекстан Жаслар аўқамы Орайлық Кеңесиниң баслығы Қ.Қуронбоевтың басшылығындағы тийисли тараў басшыларынан дүзилген арнаўлы топар ағзалары пайтахтымыз Нөкис қаласында жаслар менен ушырасты.

Нөкис Олимпия резерв­лери колледжинде өткерилген ушырасыўда «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасының мазмун-мәниси терең түсиндирилди. Пайтахтлы 24 жас тәрепинен усыныс етилген улыўма баҳасы 5 миллиард 305 миллион сумлық жойбарға қаржы ажыратыў мәселеси шешилип, «Жол картасы»на киргизилди.

Нөкис қаласындағы «Қумбыз аўыл» МПЖ аймағындағы «Дослық» каналы бойынан қурылатуғын «Жаслар мийнет гүзары» комплексиниң дәслепки тырнағы қаланды.

Сондай-ақ, жумысшы топар ағзалары үйме-үй кирип, 350 хожалықтың 131 нен ҳәр қыйлы машқалалар анықлады. Солардың алтаўы өз орнында шешимин тапты.

 ӘМИЎДӘРЬЯ. Тийисли тараў басшыларынан дүзилген арнаўлы топар ағзалары республикамыздың Әмиў­дәрья районында да болды.

Ушырасыў даўамында «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде усы районда шөлкемлестирилген штабтың жумыслары менен танысып, әмелге асырылатуғын жумыслар бойынша сәўбетлести. Жаслар аўқамының ра­йонлық Кеңеси сәрдарлары менен өткерилген сәўбетлесиў пайытында Баспасөз бағдары бойынша сәрдары Мафтуна Гүлманова бос ўақытларында тигиўшилик пенен шуғылланыўы ушын тигиў машинасын алыўға әмелий жәрдем көрсетиўин сорады. Оның мүрәжаты унамлы шешилип, тигиў машинасы алып берилетуғын болды.

Соң 280 ге шамалас жаслар менен ушырасыў шөлкемлестирилип, солардан 25 жастың исбилерменлик пенен шуғылланыўға байланыслы пикир-усыныслары тыңланды. Соннан, исбилерменлик бойынша 5, банк кредити бойынша 8, фермерлик бойынша 2, қурылыс ­тараўы бойынша 3, социаллық жәрдем бойынша 5 ҳәм басқа да усыныслар менен машқалалар билдирилди.

Анықланған машқалалардың 9 ы өз орнында шешимин таўып, сораўлар бойынша 2 миллиард 450 миллион сумлық жеңиллетилген кредит алыў мәселеси «Жол картасы»на киргизилди.

 ТӨРТКҮЛ. Усы күни жумысшы топар ағзалары Төрткүл районында да болып, жаслар менен ушырасты.

Район мәҳәллелериндеги 1080 хожалыққа бирме-бир кирип шығып, 515 пуқараның машқаласы, пикир-усыныслары есапқа алынды. Атап айтқанда, бәнтлик бо­йынша 125, исбилерменлик бойынша 80, банк кредити мәселелери бойынша 174, фермерлик мәселелери бо­йынша 15, қурылыс тараўы бойынша 11, социаллық қорғаў мәселесинде 20, денсаўлықты сақлаў тараўы бо­йынша 11, турақ жай мәселесинде 19 ҳәм басқа да ­машқалалар ҳәм мәселелер тыңланды.

Анықланған машқала ҳәм мәселелердиң 58 и өз орнында шешимин таўып, басқалары «Жол картасы»на киргизилип, оларды шешиў бо­йынша тийисли илажлар белгилеп алынды.

 БЕРУНИЙ. Сондай-ақ, жумысшы топар ағзалары Беруний районының «Миробод» мәҳәллесинде болып, пуқаралар менен үйме-үй кирип сәўбетлесип, жаслардың пикир усыныслары менен ортақласты.

Мәҳәлледеги 109 хожалықтың 72 синен бәнтлик, банк кредити, турақ жай мәселелери бойынша 101 пикир-усыныслар билдирилип, анықланған машқалалар, билдирилген пикир-усыныслар «Жол картасы»на киргизилди ҳәм оларды шешиў ушын жумыслар баслап жиберилди.

 ЕЛЛИКҚАЛА. Жумысшы топар ағзаларының жаслар менен ушырасыўы усы күни Елликқала районында да болып өтти. Олар район жаслары, мәҳәллелердеги пуқаралар менен үйме-үй кирип ушырасып, олардың ­машқалаларын, пикир-усынысларын тыңлады. Нәтийжеде бәнтлик, исбилерменлик, банк кредити ҳәм бас­қа да мәселелер бойынша жәми 14 машқала анықланды. Анықланған машқалалардың бесеўи өз орнында шешимин тапты. Соннан, 4 пуқараның бәнтлик мәселеси шешилип, 1 пуқараның исбилерменлик бойынша усыныслары унамлы шешилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.02.2019 ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАЛАРЫНА ХЫЗМЕТ АВТОМАШИНАЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасы, қалалық ҳәм районлық Халық қабыллаўханаларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти.

16.02.2019 ЫЛҒАЛЛЫ ҚУРЫЛЫС МАЙДАНШАСЫНА АЙЛАНҒАН ЖЕРДЕ

Азанғы, жулынып тур­ған суўықтың «шақы» сәскеге қарай сынды. 

15.02.2019 ЖОҚАРЫ ҲҮРМЕТ КӨРСЕТИЛДИ

15-февраль күни Өзбекстан «Ветеран» жаўынгер-ветеранлар ҳәм майыплар бирлеспесиниң дүзилгениниң 25 жыллығы ҳәм әскерлеримиздиң Аўған жеринен алып шығылғанына 30 жыл толыў мүнәсибети менен урыс ветеранлары, кең жәмийетшилик ўәкиллери пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» ҳәм «Мәңги от» естеликлерине гүл шеңберлерин қойды.

10.02.2019 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 10-февраль күни Республикамыз аймағында жынаятшылыққа қарсы гүресиў, ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жәми­йетлик қәўипсизликти тәмийинлеў бағдарындағы әмелге асырылған илажлардың бүгинги жағдайы, жумысшы топар тәрепинен анықланған кемшиликлер ҳәм алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

09.02.2019 ӘСКЕРИЙ ОКРУГТИҢ 20 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 9-февраль күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Арқа-Батыс әскерий округи дүзилгениниң 20 жыллығына бағышланған мәжилис болып өтти.