Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПАЙТАХТЫМЫЗДА ӨЗБЕКСТАН ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫҢ БАЙРАҚЛАРЫ БӘЛЕНТ КӨТЕРИЛДИ

Нөкис қаласының ең пайызлы орынларының биринде, яғный, ҳәммеге белгили И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң алдында Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң идеялары тийкарында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақларын орнатыўға бағышланған илаж болып өтти.

Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Нызамшылық палатасының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, шайыр ҳәм жазыўшылар, илимпазлар, Нөкис қаласындағы миллий ҳәм мәдений орайлардың ағзалары, мийнет ветеранлары, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреатлары, атақлы спортшылар, жаслар, кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ашты ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан жыйналғанларды елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы менен қызғын қутлықлады.

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен усы пайызлы, сулыў ҳәм гөззал жердиң таңланып, оның идеялары тийкарында усы флагштоктың қурылғанын, мәмлекетимиз байрақларының халқымыз өмири ҳәм елимиздиң раўажланыўында тутатуғын орнын әҳмийетин, сондай-ақ соңғы қысқа ўақыт ишинде көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўларды айтықша атап өтти.

Илажда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмоилов, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының баслығы С.Сайид, «Нураний» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Ш.Базарбаева ҳәм басқалар шығып сөйлеп, елимизде ғәрезсизлик жылларында ерисилген табысларды, мәмлекетимиз байрақларының халқымыздың мақтанышы екенлигин атап өтти.

Атап өтилгениндей, ҳәр бир халық ушын мәмлекетлик нышанлар муқаддес ҳәм уллы саналады. Себеби, ол халықтың өтмишин, бүгинги ҳәм келешегин өзинде жәмлеген Ўатанның жарқын тымсалы болып табылады.

Сондай-ақ, елимиз байрағы ғәрезсизлигимизди, инсанларды ҳәмийше кәмилликке ҳәм бахытқа жетелейтуғын күшке ийе болыўы менен бирге, ол тынышлық, пәклик, ҳадаллық садықлық, турақлылық, раўажланыў, халқымыздың мақтанышы ҳәм келешекке болған исениминиң айқын сәўлелелениўи болып есапланады.

Буннан соң Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлап, байрақлар жоқары көтерилди.

Ҳақыйқатында да, 55 метр бәлентликте желбиреп турған, ҳәр бириниң ени 8 метр, узынлығы 15 метр болған Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақлары узақлардан көзге тасланып, кеўиллерде миллий мақтаныш сезимин оятады.

 Илажда республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

13.11.2018 ОРАЙДЫҢ ЖАҢА ИМАРАТЫ

Медицина хызметкерлериниң кәсиплик байрамы алдынан Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик санитариялық-эпидемиологиялық бақлаў орайының жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды. 

 

10.11.2018 МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ ҲӘМ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли шыпакерлер ҳәм медицина тараўы хызметкерлери!
Бәршеңизди ҳәр жылы елимизде кеңнен белгиленип киятырған кәсиплик байрамыңыз – «Медицина хызметкерлери күни» менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз. 

10.11.2018 КӘСИПЛИК БАЙРАМ БЕЛГИЛЕНДИ

10-ноябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық сазлы театрында денсаўлықты сақлаў хызметкерлериниң  кәсиплик байрамына бағышланып Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў тараўы хызметкерлери, нураныйлары ҳәм кең жәмийетшиликтиң қатнасыўында байрам салтанаты болып өтти.

06.11.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

06.11.2018 «ТАШКЕНТ» МИЙМАНХАНАСЫ МИЙМАНЛАР ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

05.11.2018 ПАРЛАМЕНТ КОМИССИЯСЫ АҒЗАЛАРЫ ПАХТА АТЫЗЛАРЫНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2017-жыл 4-октябрьдеги “Өзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине ҳəм халықаралық мийнет стандартларына муўапық пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеўге байланыслы илажларды күшейтиў ҳаққында”ғы СҚ-231-III-санлы қарарына муўапық Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеў мəселелери бойынша Парламент комиссиясы дүзилген еди.