Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПАЙТАХТЫМЫЗДА ӨЗБЕКСТАН ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫҢ БАЙРАҚЛАРЫ БӘЛЕНТ КӨТЕРИЛДИ

Нөкис қаласының ең пайызлы орынларының биринде, яғный, ҳәммеге белгили И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң алдында Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң идеялары тийкарында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақларын орнатыўға бағышланған илаж болып өтти.

Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Нызамшылық палатасының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, шайыр ҳәм жазыўшылар, илимпазлар, Нөкис қаласындағы миллий ҳәм мәдений орайлардың ағзалары, мийнет ветеранлары, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреатлары, атақлы спортшылар, жаслар, кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ашты ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан жыйналғанларды елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы менен қызғын қутлықлады.

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен усы пайызлы, сулыў ҳәм гөззал жердиң таңланып, оның идеялары тийкарында усы флагштоктың қурылғанын, мәмлекетимиз байрақларының халқымыз өмири ҳәм елимиздиң раўажланыўында тутатуғын орнын әҳмийетин, сондай-ақ соңғы қысқа ўақыт ишинде көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўларды айтықша атап өтти.

Илажда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмоилов, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының баслығы С.Сайид, «Нураний» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Ш.Базарбаева ҳәм басқалар шығып сөйлеп, елимизде ғәрезсизлик жылларында ерисилген табысларды, мәмлекетимиз байрақларының халқымыздың мақтанышы екенлигин атап өтти.

Атап өтилгениндей, ҳәр бир халық ушын мәмлекетлик нышанлар муқаддес ҳәм уллы саналады. Себеби, ол халықтың өтмишин, бүгинги ҳәм келешегин өзинде жәмлеген Ўатанның жарқын тымсалы болып табылады.

Сондай-ақ, елимиз байрағы ғәрезсизлигимизди, инсанларды ҳәмийше кәмилликке ҳәм бахытқа жетелейтуғын күшке ийе болыўы менен бирге, ол тынышлық, пәклик, ҳадаллық садықлық, турақлылық, раўажланыў, халқымыздың мақтанышы ҳәм келешекке болған исениминиң айқын сәўлелелениўи болып есапланады.

Буннан соң Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлап, байрақлар жоқары көтерилди.

Ҳақыйқатында да, 55 метр бәлентликте желбиреп турған, ҳәр бириниң ени 8 метр, узынлығы 15 метр болған Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақлары узақлардан көзге тасланып, кеўиллерде миллий мақтаныш сезимин оятады.

 Илажда республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.