Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Экологиялық қадағалаў – дәўир талабы

Нөкисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Экология ҳәм  қоршаған орталықты қорғаў мәселелери комитети менен Экоҳәрекеттен сайланған депутатлар топары тәрепинен Өзбекстан Экологиялық ҳәрекетиниң Қарақалпақстан аймақлық бөлими менен бирликте шөлкемлестирилген дөгерек сәўбети пуқаралық жәмийети институтларының жәмийетлик экологиялық қадағалаўды әмелге асырыўдағы орны ҳәм ролине бағышланды. Оған Олий Мажлис Нызамшылық палатасының, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, халық депутатлары жергиликли кеңеслериниң аграр ҳәм суў хожалығы, экология мәселелери бойынша турақлы комиссияларының ағзалары, Пуқаралық жәмийетиниң  қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез институты, «Камалат» жаслардың жәмийетлик ҳәрекети, «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды, барлық сиясий партиялар, жергиликли мәмлекетлик ҳәм басқарыў уйымлары, ведомстволар, шөлкемлер, оқыў орынлары, пуқаралар жыйынлары, экология ҳәм денсаўлықты сақлаў саласындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң ўәкиллери ҳәм ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Хамраев алып барды.

Дөгерек сәўбетиниң тийкарғы темасы — «Пуқаралық жәмийети институтларының жәмийетлик қадағалаўды әмелге асырыў саласындағы роли ҳәм орны» ҳаққында Олий Мажлис Нызамшылық палатасының Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәселелери комитети баслығының орынбасары П.Реймовтың баянаты тыңланды ҳәм додаланды. Шығып сөйлеўшилер усы темаға тиккелей байланыслы «Экологиялық қадағалаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы нызамының жойбарына айрықша дыққат аўдарды. Өйткени, мәмлекетимиз басшысының Олий Мажлис палаталарының  қоспа мәжилисинде баян еткен Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясында белгилеп берилген ўазыйпаларға муўапық ислеп шығылған бул ҳуқықый ҳүжжет пуқаралық жәмийети институтлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, соның ишинде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының қоршаған орталықты қорғаў системасындағы ролин ҳәм орнын анық белгилеп бериўге хызмет етеди.

Бул нызам жойбарын ислеп шығыў барысында Германия, Франция, Уллыбритания, АҚШ, Россия, Польша, Венгрия, Словакия, Чехия сыяқлы мәмлекетлердиң, Орайлық, Шығыс Европадағы басқа еллердиң және Азиядағы бир қатар раўажланған мәмлекетлердиң қоршаған орталықты қорғаў саласындағы мүнәсибетлерди, усы салада жәмийетшиликтиң қатнасыўын нызам арқалы тәртипке салыў тәжирийбеси үйренилди. Нәтийжеде онда экологиялық қадағалаўды, қоршаған орталықты ҳәм халықтың саламатлығын қорғаў саласында елимиздиң барлық аймақларындағы жағдайды мониторинг етиўде жәмийетшиликтиң, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң белсендилигин және де арттырыўға, экологиялық қадағалаўды әмелге асырыў системасын жетилистириўге ҳәм қадағалаў жумысын муўапықластырыў механизмин жаратыўға айрықша итибар қаратылды.

Деген менен бул нызамның нормалары менен талапларын жүзеге шығарыўдың нәтийжелилиги пуқаралық жәмийетиниң институтларын қәлиплестириўге, жәмийетлик шөлкемлердиң, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының қоршаған орталықты қорғаў системасындағы ҳәм экологиялық машқалаларды шешиў процесиндеги қатнасыўына тиккелей байланыслы. Сонлықтан да олардың бул бағдардағы жумысын буннан былай да жетилистириў бойынша пикир алысылды.

Дөгерек сәўбети қатнасыўшыларына «Экологиялық қадағалаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы нызамы жойбарының мазмун-мәнисин ашып беретуғын видеосюжет көрсетилди.

Илаж даўамында шығып сөйлеген депутатлар, сиясий партиялардың белсендилери ҳәм басқа да шөлкемлердиң ўәкиллери тәрепинен айтылған пикир-усыныслар нызам жойбарын екинши оқыўға таярлаў барысында инабатқа алынады.

 

Басқа жаңалықлар RSS