Қққ  қғ ң

⌂ Ў Қ EN

Ғ

Қққ қғ ң ә қ ҳә қ ү , қ ҳә ҳә қ ө қә ҳә қ қ ң ҳә қ-қ, -қ, қә қ ң өғғ ә.
ң ө қ ө.
1-қ - ә ү;
2-қ - қ;
3-қ - ү ();
4-қ - ә.
ңғ қ ғ, ә ҳә қ ү ғ 25 45 қ Ө қ қ.
ң ң ҳә ң , ғ .
ң қң 2019-ң 1- 1- ғ Қққ қғ ң қ .

ғ 222-74-77

 

 

қ ңқ RSS

07.12.2018 ҒҒ Ә

7- ү қ ғ Қққ ә қ Ө қ ң 26 ғ ғғ ә ө.

06.12.2018 Ә Ә Қ ȡ

6- ү Қққ қғ ң Ө ң 2018- 4- «Қққ ә ә қ ҳә ҳқққ ң ә ҳққ»ғ , ғ әҳ ғ ғғ ә ө.

05.12.2018 ҚҚ Қ Үȡ Қ, .

4- ү Қққ қғ ң қң ҳә ҳққққ қ ү ғ ғ ң , ғ ҳә ғ ғғ ә ө. 

03.12.2018 ҢҚ Ң Ң Ү Ү

ө қ «Қ » ә қ ғ  ң ә қ ғ 48 ңқ ө ә ө.