Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

БЕЛСЕНДИ ЖАС ШАҢАРАҚЛАР ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ҮЙИНДЕ КҮТИП АЛАДЫ

Нөкис қаласы «Қумбыз аўыл» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында  елимиздиң жәмийетлик турмысында белсене қатнасып атырған гезектеги 48 жас шаңарақ ийелерине өз квартираларын тапсырыў мәресими болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Нөкис қаласының ҳәкими П.Төрешов, Өзбекстан Республикасы Жаслар аўқамы баслығының финанс ислери бойынша орынбасары С.Махсудов, Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баслығы А.Данияров ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Атап өтилгениндей, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2014-жыл 8-сентябрьде қабыл етилген «Елимиздиң жәмийетлик турмысында белсене қатнасып атырған жас шаңарақларды турақ жай менен тәмийинлеўди буннан былай да қоллап-қуўатлаў илажлары ҳаққында»ғы 250-санлы қарары ҳәм Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен 2017-жыл 5-июльде қабыл етилген «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў  ҳәм Өзбекстан Жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пәрманына тийкарланып республикамыздың белсенди жаслары избе-из турақ жайлар менен тәмийинленип келинбекте.

Бул көп қабатлы турақ жайлар «Қоңырат Строй Стил» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен белгиленген мүддетлерде сапалы қурып питкерилди. Турақ жайлар заманагөй турмыслық үскенелер менен тәмийинленген.

Шығып сөйлегенлер тәрепинен жаңа турақ жай ийелери қызғын қутлықланып, оларға квартира гилтлери салтанатлы түрде тапсырылды.

– Көркем өнер тараўындағы азы-кем дөретиўшилик мийнетлерим баҳаланып, усы турақ жайға ийе болыў бахты несип еткенинен оғада қуўанышлыман, – дейди Нөкис педагогикалық колледжиниң оқытыўшысы, Өзбекстан көлеминдеги бирнеше таңлаўлардың жеңимпазы Ерисбай бақсы Асқаров. –Бул ушын бәринен бурын, биз жаслардың ғамхоршысы Ҳүрметли Президентимизге, Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметине, Өзбекстан Республикасы Жаслар аўқамы ҳәм оның Қарақалпақстан Республикасы Кеңесине терең миннетдаршылық билдиремен. Сондай-ақ, бүгинги барлық бахытлы шаңарақлар – теңлеслеримди де жаңа турақ жайға ийе болғаны менен қызғын қутлықлайман. Келешекте бизлерге берилген жоқары исенимди, яғный елимиздиң жәмийетлик турмысында буннан былай да белсенди қатнасыўда күш жигеримизди аямаймыз.

Салтанатлы илаж республикамызға белгили көркем өнер хызметкерлериниң концерт бағдарламасы менен даўам етти.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.03.2019 54 ШАҢАРАҚ ТУРАҚ ЖАЙ МЕНЕН ТƏМИЙИНЛЕНДИ

Усы жылы 12-март күни Тақыятас районында республикамыз бойынша 54 кем тәмийинленген шаңараққа Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының қәўендерлигинде жаңа турақ жайларды тапсырыў салтанаты болып өтти.

11.03.2019 СОЦИАЛЛЫҚ ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА ИТИБАР

Усы жыл 11-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы»нда  әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламаның, соның ишинде, социаллық тараўды раўажландырыў бойынша ўазыйпалардың орынланыўына бағышланған семинар болып өтти.