Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

26.03.2015 Орынларда нызамның мазмуны үйренилмекте

Усы жылы 29-март күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына санаўлы күнлер қалды. Елимиз турмысында айрықша әҳмийетке ийе болған бул сәне алдынан орынларда «Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы ҳаққында»ғы Нызамның мазмун-мәниси, сайлаў нызамшылығына киргизилген өзгерислерди халыққа кеңнен түсиндириў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары ҳәм тийисли қәнигелердиң қатнасыўында жыйналыслар болып өтпекте.

24.03.2015 Нызамды үйрениўге арналды

Усы жылы 29-март күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы шешиўши басқышқа кирди. Елимиз турмысында айрықша әҳмийетке ийе болған бул сәне алдынан орынларда «Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы ҳаққында»ғы Нызамның мазмун-мәниси, сайлаў нызамшылығына киргизилген өзгерислерди халыққа кеңнен түсиндириў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатлары ҳәм тийисли қәнигелердиң қатнасыўында жыйналыслар болып өтпекте.

21.03.2015 Бабалар мийрасы - Наўрыз әййямы

Бәршемиз сағынған бәҳәр мәўсими байрамлар менен басланады. Жақында ғана әдиўли ҳәм меҳрибан аналарымыз, қәдирдан апа-сиңлилеримиз, гөззал қызларымыздың 8-март - халық­аралық байрамы кең түрде белгиленди. Кейин ала ояныў, жасарыў ҳәм жаңаланыў әййямы кирип келеди.

19.03.2015 Нызамды үйрениўге бағышланды

Ғәрезсизлик жылларында елимизде избе-из әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжесинде демократиялық талаплар ҳәм улыўма тән алынған халық­аралық ҳуқық нормалары талапларына, алдынғы сырт ел мәмлекетлериниң тәжирийбеси, тарийхый дәстүрлеримиз бенен Конституциямызға сай, пуқараларымыздың өз ерк-ықрарын еркин билдириў кепилликлерин тәмийинлейтуғын миллий сайлаў системасы жаратылды.

19.03.2015 Сайлаў нызамшылығындағы өзгерислер түсиндирилмекте

Жақынласып киятырған Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы Ўатанымыздың жаңа тарийхында айрықша әҳмийетке ийе жәмийетлик-сиясий ўақыя болып табылады. Себеби, жәҳән жәмийетшилигинде барған сайын өзиниң ылайықлы орнына ийе болып атырған ғәрезсиз мәмлекетимиздиң келешеги, оның буннан былай да раўажланыўы сайлаўшылардың белсендилигине, сиясий билиминиң жетиклигине байланыслы. 

17.03.2015 Бақлаўшылар миссиясы ўәкили менен ушырасыў

Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясында ҒМДА бақлаўшылар миссиясы штаб баслығының орынбасары Олег Кулеба менен ушырасыў болып өтти.

14.03.2015 Жоқарғы Кеңестеги қабыллаў

Елимизде ҳаял-қызларды айрықша ҳүрметлеў, ҳәр тәреплеме раўажланған жас әўладты тәрбиялаўдағы олардың ролин күшейтиў, әсиресе, талантлы қызлардың жетискенликлерин хошеметлеў, олардың жәмийетлик турмысқа белсене қатнасыўын тәмийинлеў мақсетинде шөлкемлестирилген Зульфия атындағы Мәмлекетлик сыйлықты ең мүнәсип жасларға Халықаралық ҳаял-қызлар байрамы қарсаңында тапсырыў жақсы дәстүрге айланған.

10.03.2015 Салтанатлы жыйналыс

Президентимиз Ислам Кәримовтың 2004-жыл 25-майда қабыл еткен «Өзбекстан Ҳаял-қызлар комитетиниң жумысын қоллап-қуўатлаў бо­йынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы ҳаял-қызлардың жәмийетлик белсендилигин буннан былай да арттырыў, олардың билим алыўы, мийнет етиўи, таланты ҳәм қәбилетин көрсетиўи ушын кең мүмкиншиликлер жаратыўда әҳмийетли фактор болмақта. Елимизде ҳаяллардың, әсиресе, жас өспирим қызлардың саламатлығына итибарды күшейтиў,  «Саламат ана-саламат бала» принципин әмелге асырыўға байланыслы избе-из жумыс алып барылмақта.

05.03.2015 Жумысларды нәтийжели шөлкемлестириўге бағышланды

Өткен күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши участкалық сайлаў комиссиясы ағзаларының ҳуқықый билимлерин және де жетилистириў ҳәм участ­калық сайлаў комиссияларының жумысларын нәтийжели шөлкемлестириў мәселелерине бағышланған семинар-тренинг болып өтти.

03.03.2015 Фондтың қайырқомлық жәрдеми

Халықаралық Аралды қутқарыў фонды Атқарыў комитети аўыр экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз хал­қын социаллық қорғаў бойынша бир қатар жойбарларды әмелге асырмақта.

02.03.2015 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң үшинши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 2-март күни Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң үшинши сессиясы болып өтти.

26.02.2015 Ислам Каримовтың Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасыўы

Исбилерменлер ҳәрекети – Өзбекистан Либерал-демократиялық партиясынан Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Ислам Каримов 26-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасты.

26.02.2015 Пленум болып өтти

25-февраль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң гезектеги пленумы болып өтти. Илажды бирлеспе Кеңеси баслығының орынбасары Х.Ермағамбетов алып барды. 

26.02.2015 Пайдалы пикир алысыў

Нөкисте халықтың сайлаўға байланыслы ҳуқықый мәдениятын буннан былай да арттырыўға бағышланған семинар болып өтти. Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясы менен бирликте шөлкемлестирилген илаж­ға республика әдиллик, қаржы, халық билимлендириў, денсаўлықты сақлаў министрликлери, жоқары оқыў орынлары, орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасы, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық кеңеси, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.