Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

01.01.2015 Жаңа жылда жаңа имаратлар

Алапларды жаяў гезгенде, Бир әжайып сезим бар менде, - деп атақлы өзбек шайыры Ҳамид Әлимжанның өз туўылған жерин жырлағанындай, биз де пайтахтымыз Нөкис қаласының бүгинги жамалын көрип, әжайып сезимлерге бөленемиз.

30.12.2014 Сыйлықлаў мәресими болып өтти

Ҳақыйқый дөретиўши инсанлардың бир нәзик тәрепи бар. Оларды қанша қоллап-қуўатлап, хошаметлеўине итибар қаратсақ, илҳамы тасып, талантының жаңа қырлары ашыла береди. Сонлықтан да, мәмлекетимизде бул бағдардағы жумысларға күшли итибар қаратылып, олар арасында түрли таңлаўлар шөлкемлестирилмекте, мәмлекетлик сыйлықлар инам етилмекте...

30.12.2014 Уллы сөз зергерине бағышланды

Қарақалпақ классикалық әдебияты тарийхында өзиниң шығармалары менен өшпес из қалдырған, жоқары көркемликтеги, терең мәнили ҳәм әжайып шығармалары менен халқымыздың жүрек төринен орын алған уллы шайыр Әжинияз Қосыбай улының 190 жыллығы республикамызда кең көлемде белгиленбекте...

30.12.2014 Кишкенелер қәлбинде умытылмас байрам

Жаңа жыл байрамын ҳәммеден көбирек кишкенелер жақсы көрип, оны асыға күтеди. Ақыры, байрамда балалар сүйикли Аяз атасы ҳәм Қар қызы менен ушырасып, олардан ҳәм жасы үлкенлерден саўға алады-дә.

27.12.2014 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатларын дизимге алыў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының Қарары

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатларын дизимге алыў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының Қарары

27.12.2014 Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясында

Өткен жума күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси  болып өтти

25.12.2014 Бүлбилзибан бабамызға бағышланды

Қарақалпақ әдебиятының көрнекли ўәкили Әжинияз Қосыбай улының 190 жыллығы республикамызда кең түрде белгиленбекте. Усы мүнәсибет пенен Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында «Қарақалпақ классикалық лирикасында Әжинияз дөретиўшилигиниң әҳмийети» темасында илимий конференция болып өтти.

20.12.2014 Социаллық шерикликти беккемлеў жолында

Нөкисте Өзбекистан Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлериниң үшинши миллий форумының аймақлық басқышы болып өтти. Оған тийисли министрликлер менен ведомстволар, мәмлекетлик комитетлер, жәмийетлик шөлкемлер, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң басшылары қатнасты.

16.12.2014 Баспасөз конференциясы болып өтти

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы жанындағы Баспасөз орайында 16-декабрь күни баспасөз конференциясы болып өтти.

16.12.2014 Республикамыз басшылары шарўалар арасында

Өзбекистан Республикасы ҳүкиметиниң тапсырмасына муўапық Қарақалпақстан Республикасында қаракөлшилик ширкет хожалықларында 2014-2015-жылларда шар­ўа қыслаўын шығынсыз өткериў, хожалықлардағы шарўа маллары ушын жуғымлы азықлық бирлиги ҳәм шопанларды күнделикли азық-аўқат ҳәм ыссы кийимлер менен тәмийинлеў бойынша айқын илажлар алып барылмақта.

13.12.2014 Нөкисте жаслар форумы

11-декабрь күни пайтахтымызда Қарақалпақстан Республикасы Руўхыйлық ҳәм  ағартыўшылық кеңеси, Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссиясы, «Камалат» ЖЖҲ Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Халық билимлендириў министрлиги, Орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасы, Мәденият ҳәм спорт ислери бойынша минис­трлиги, Нөкис қаласы ҳәм районлар ҳәкимликлериниң шөлкемлестириўинде «Биз келешекке исенемиз!» атамасында жаслар форумы болып өтти.

13.12.2014 Әҳмийетли мапазға бағышланды

Нөкисте Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары қалалық ҳәм районлық кеңеслерине болып өтетуғын сайлаўға таярлықтың барысына бағышланған семинар болып өтти.

09.12.2014 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 9-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он сегизинши сессиясы болып өтти.