Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

07.12.2013 Салтанатлы жыйналыс

Халқымыз Өзбекстанның жаңа тарийхындағы қутлы сәне — ғәрезсиз ҳәм демократиялық мәмлекет қурыўдың ҳуқықый кепили бол­ған Тийкарғы Нызамымыз — Конституциямыз қабыл етилгениниң 21 жыллығын кең түрде белгилемекте.

07.12.2013 Ўатанымыздыӊ жоқары сыйлықлары тапсырылды

Соңғы жыллары республикамыздың социаллық-экономикалық турмысында жүз берип атырған унамлы өзгерислер халқымыздың кеўлин көтерип, жаңа шеклерге руўхландырмақта.

06.12.2013 Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасының Нызамы (жаӊа редакция)

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасының Нызамы  (жаӊа редакция)

23.11.2013 Халық ийгилиги ушын

Миллий қәдирият ҳәм дәстүрлерди, ата-бабаларымыздан қалған бай миллий мийрасларымызды көз қарашығындай сақлаў, миллий ғәрезсизлик ҳәм миллий тиклениў идеяларынан азық­лан­ған ҳалда миллет, миллий қәдириятларды сақлаў ҳәм раўажландырыўды өзиниң баслы ўазыйпасы деп билетуғын Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы бүгинги күнде сиясий майданда өз орны ҳәм даўысына ийе сия­сий күшке айланбақта.

21.11.2013 Тийкарғы Нызамымыз - ел-журтымыз таянышы

Инсан ҳуқықлары ҳәм мәмлекет суверенитети принциплери ҳәзирги ҳәм келешек әўладлар алдындағы үлкен жуўапкершилик, демократиялық ҳәм социаллық әдалатқа садықлығы, халықаралық ҳуқықтың улыўма қабылланған қағыйдаларының үстинлиги, пуқаралар тынышлығы ҳәм миллий татыўлықты тәмийинлеў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилген.

21.11.2013 Бири еки болып, кеңнен қулаш жайған завод

Қоңырат сода заводы - екинши басқышының қурылыс-жойбарлаў жумыслары әмелге аспақта

19.11.2013 Пал ҳәррешилиги - пайдалы тараў

Соңғы жыллары республикамызда аўыл хожалығының әҳмийетли тармақларының бири болған пал ҳәррешилигин раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып киятыр.

19.11.2013 Алымның юбилейине арналды

Инсан ҳәм жәмийет мәмлекет мәплери ушын қаншама пайда келтирсе, ол соншелли бәркамал болып табылады. Ҳақыйқатында да Өзбекстан Илимлер Академиясының ҳақыйқый ағзасы, академик, философия илимлериниң докторы, профессор, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Жуманазар Базарбаев Ўатанымыздың раўажланыўы, елимиз ҳәм миллетимиздиң келешеги жолында нәтийжели ислеп киятырған пидайы инсанлардың бири.

19.11.2013 Бул қаланың көшесинен жүргенде...

Қосық мүлкиниң султаны Ибрайым Юсуповтың пайтахтымыз Нөкис қаласына арнап жазылған бул темада шығарған қосық қатарларын оқый отырып, бүгин күн сайын шырай ашып атырған қаламыздың жамалына көз тиймегей дейсең.

19.11.2013 «Биз уллы журт перзентлеримиз!»

13-15-ноябрь күнлери республикамыз бойлап «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен «Биз уллы журт перзентлеримиз!» ураны астында жаслар фестивалы болып өтти.

16.11.2013 Жерлесимиздиң қос медалы

Кишкенелигинен спортты өзине жолдас тутқан ҳәр бир жас өспирим, келешекте үлкен-үлкен жарысларда мүнәсип орынларды ийелеп, мәмлекетимиз абырайын бәлент шоққыларға көтериў бахтына мия­сар болыўдай арзыў-нийети болады.