Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

16.09.2014 Баспасөз орайын шөлкемлестириў бойынша Жоқарғы Кеңес Президиумының қарары қабыл етилди

Усы жыл 19-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, районлық ҳәм қалалық Кеңеслерге сайлаў кампаниясын сәўлелендирип барыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы жанында Баспасөз орайын шөлкемлестириў туўралы Жоқарғы Кеңес Президиумының қарары қабыл етилди.

13.09.2014 Кадрлар таярлаў - әҳмийетли мәселе

Елимиздиң экономикалық потенциалын арттырыўда Қарақалпақстандағы «Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасының да салмақлы үлеси бар. Кәрхана өнимлери реңли металлургия ҳәм жеңил санаатта, жуўыў қураллары, шийше, қағаз ҳәм целлюлоза ислеп шығарыўда кең қолланылмақта.

12.09.2014 Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен қарар қабыл етилди

Усы жыл 12-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслерге сайлаў бойынша сайлаў мапазы усы жыл 15-сентябрьден басланатуғынын жәриялаў ҳаққында қарар қабыл етилди.

12.09.2014 Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Сайлаў Комиссиясыныӊ Қарары

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, Халық депутатлары районлық ҳәм қалалық кеңеслерине сайлаў мапазыныӊ басланыўын жәриялаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Сайлаў Комиссиясыныӊ Қарары

11.09.2014 Руўхый мийрас - уллы күш

8-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде болып өткен мәжилисте Президентимиздиң усы жыл 15-16-май күнлери Самарқанд қаласында өткерилген «Орта әсирлердеги Шығыс илимпазлары менен ойшылларының тарийхый мийрасы, оның ҳәзирги заман цивилизациясының раўажланыўындағы роли ҳәм әҳмийети» темасындағы халықаралық конференцияның ашылыў мәресиминде шығып сөйлеген сөзи ҳәм Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы мүнәсибети менен Әлийшер Наўайы атындағы Өзбекистан Миллий бағында болып өткен байрам салтанатларындағы қутлықлаў сөзиниң мазмун-мәнисин оқыўшы ҳәм студент жасларға түсиндириў мәселеси көрип шығылды. тарийхый мийрасы, оны

28.08.2014 Байрамға қос қуўаныш

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2009-жыл октябрь айындағы 2010-2015-жылларда жоқары оқыў орынларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў бойынша мәмлекетлик бағдарламасы ҳәм 2011-жыл май айындағы «Жоқары оқыў орынларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм жоқары тәжирийбели қәнигелер таярлаўдың сапасын түп-тийкарынан жақсылаў ис-илажлары ҳаққындағы» арнаўлы қарары тийкарында 2012-жылдың февраль айында Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы жаңа оқыў имаратының қурылыс ҳәм реконс­трукция жумыслары басланған еди.

23.08.2014 Нанкинде республикамыздың бирден-бир ўәкили

Көпшиликтиң хабары болса керек, усы күнлерде Қытай Халық Республикасының Нанкин қаласында жас өспиримлер арасында II жазғы Олимпиада ойынлары өткерилмекте. Бул ойынларда дүньяның 204 мәмлекетинен 3878 жас спортшы қыз-жигитлер спорттың 30 түри бойынша 200 ден аслам медальлар комплекти ушын гүрес жүргизеди.

23.08.2014 Пайтахтта өнерментлер көргизбеси

Бул күни пайтахтымыздағы Ашық театр әтираплары ҳәр қашанғыдан да гөззал түске енип, республикамыздың барлық район ҳәм қалаларынан жыйналған қолы гүл өнерментлер, олар ислеп шығарған бири-биринен шырайлы өнерментлик буйымлары менен толы болды.

21.08.2014 Туризмди раўажландырыўға бағдарланды

Жақында Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекетлик сия­саттың әмелге асырылыўына қаратылған қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы усы жыл 6-февральдағы қарарының 16, 64, 65-бәнтлериниң орынланыўы бойынша Нөкис қаласы ҳәкимиятында  мәжилис болып өтти.

21.08.2014 Фестиваль күш ҳәм ғайрат берди

«Камалат» жаслар жәмийетлик  ҳәрекетиниң Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы байрамы алдынан   «Жалғызсаң, муқаддес Ўатаным, муҳаббатым ҳәм садықлығымды саған бағышлайман, гөззал Өзбекис­таным!» сүрени астында «Ғәрезсизлик перзентлери» жаслар фес­тивалы шөлкемлестирилди.

21.08.2014 Саламат бала – татыў шаңарақтың жемиси

Пайтахтымызда «Бала ҳуқықлары мәмлекет қорғаўында» темасында семинар болып өтти. Оған Қарақалпақстан Республикасы пуқаралық ислери бойынша судының судьялары, Прокуратура, Әдиллик, Ишки ислер министрликлериниң ўәкиллери, қала ҳәм районлық ҳаял-қызлар комитетлериниң баслықлары, мәҳәлле мәсләҳәтшилери, ПҲАЖ бөлими, меҳрибанлық үйлериниң жуўаплы хызметкерлери ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.08.2014 Юбилейге уласқан әнжуман

Өткен ҳәпте жуўмағында Әмиўдәрья районы ҳәки­мия­ты, Өзбекистан Республикасы Олий мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа институтларын қоллап-қуўатлаў жәмәәт фондының шөлкемлестириўинде «Fалаба хабар қуралларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы кепилликлериниң тараўды раўажландырыўдағы әҳмийети» атамасындағы республикалық семинар ҳәм «Тараққиёт кўзгуси» газетасының 80 жыллық юбиле­йине байланыслы байрам әнжуманы өткерилди.

19.08.2014 Байрам алды ушырасыўлар

Fәрезсизлигимиздиң 23 жыллығына бағышланып мәмлекет көлеминде өткерилип атырған илажлар бизиң республикамыздың барлық район ҳәм қалаларында даўам етпекте. Жақында пайтахтымыздағы Жас тамашагөйлер теа­трында «Жалғызсаң, муқаддес Ўатаным, муҳаббатым ҳәм садықлығымды саған бағышлайман, гөззал Өзбекистаным» сүрени астында илим, билимлендириў, мәденият, әдебият ҳәм көркем өнер шеберлериниң қатнасыўында кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў болып өтти.

19.08.2014 Жәмлескенлик пенен мийнет етти

Елимиз ғәрезсизлигиниң 23 жыллық байрамын мүнәсип күтип алыў, аймағымыздың санитариялық жағдайын жақсылаў, халқымыз арасында әзелден киятырған мийрим-шәпәәтлик пазыйлетлерин еле де беккемлеў, кем тәмийинленген, жәрдемге мүтәж шаңарақларды  материаллық жақтан қоллап-қуўатлаў  мақсетинде усы жыл 16-17- август күнлери өткерилген улыўма халықлық қайыр-сақаўат шембилигине республикамыздың  турғынлары белсендилик пенен қатнасты.