Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

14.08.2014 Жеңимпазлар анықланды

Пайтахтымыздағы Өзбекистан көркем өнер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сара­йында ғәрезсизлик байрамы алдынан жыл са­йын өткерилип киятырған «Ең уллы, ең әзиз» дәстүрий таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти.

07.08.2014 Сайлаўларда ғалаба хабар қуралларының роли

Жақында Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез инс­титуты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими тәрепинен «Сайлаўларды сәўлелендириўде ғалаба хабар қуралларының роли» атамасында дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди.

07.08.2014 Жас өспиримлер тәрбиясына айрықша итибар

Усы жыл 6-август күни Нөкисте Адам саўдасына қарсы гүресиў, нызамсыз миграцияның алдын алыў ҳәм жас өспиримлер мәселелерине бағышланған мәжилис болып, оған республика ҳүкиметиниң ағзалары, район ҳәм қала ҳәкимлери, районлық ҳәм қалалық ҳаял-қызлар комитетлер баслықлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң басшылары, жас өспиримлер ислери және адам саўдасына қарсы гүресиў бойынша комиссиялардың ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

26.07.2014 Байрам алды ушырасыўлар

Өткен ҳәр бир күн бизлерди ең уллы, ең әзиз байрам болған Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы даңқлы байрамына жақынластырмақта. Байрам алдынан район ҳәм қалаларымызда, аўыл ҳәм мәҳәллелерде, жәмийетлик шөлкемлерде ғәрезсизликтиң әҳмийети, усы дәўир ишинде қолға киргизилген жетискенликлер менен табысларымыз, ең баслысы, миллий қәдириятларымызды тиклеўдеги ислер, руўхый дүньямыздағы өзгерислерди кең халық қатламына жеткериўде ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер ҳәм басқа да илажлар өткерилмекте.

25.07.2014 Мәселелер додаланып, ўазыйпалар белгиленди

Усы жыл 25-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2014-жылдың дәслепки алты айында республикамызды социаллық-экономикалық жаўтан раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм жыл ақырына шекем белгиленген тийкарғы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеўге бағышланған мәжилис болып өтти.

05.07.2014 Жумысларымызды еле де жанландырыў - дәўир талабы

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы пуқаралық жуўапкершилик ҳәм миллий мақтаныш сезимин күшейтиў, адамларды Ўатан тәғдирине тийислилик сезиминде тәрбиялаў бағдарында бас­қышпа-басқыш системалы жумыс алып барыўды тийкарғы ўазыйпаларынан бири деп биледи.

01.07.2014 Аймақ турғынларының қуўанышы шексиз

Елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларын қоллап-қуўатлаў мәселесине айрықша дыққат қаратылып, бул бағдардағы жумыслар барған сайын жетилистирилмекте.

28.06.2014 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 27-июнь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти.

05.06.2014 Журналистлер аўқамының конференциясы

Нөкисте Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлиминиң есап бериў-сайлаў конференциясы болып өтти

05.06.2014 Сайлаўшылар менен ушырасыў

Қанлыкөл районында Олий Мажлис Нызамшылық палатасының депутаты, ӨзЛиДеП фракциясының ағзасы П.Реймовтың өз сайлаўшылары менен ушырасыўы болып өтти.

03.06.2014 Сайлаўларға таярлық көриў ҳәм оны өткериў бойынша қарар қабыл етилди

Усы жыл 3-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслерге сайлаўларға таярлық көриў ҳәм өткериў бойынша ис-илажлар бағдарламасы ҳаққындағы қарар қабыл етилди.

03.06.2014 Миллий өнерментшиликти раўажландырыў жолында

Жақында пайтахтымыздың «Орайлық дийқан базары»ның ашық майданында республикамыз өнерментлериниң биринши саўда-ярмаркасы өткерилди.

03.06.2014 Жерлеслеримиздиӊ жүзи жарқын

«Бәркамал әўлад» спорт жарыслары да быйыл Наманган қаласында үлкен шөлкемлескенлик жағда­йында өткерилди. Бул жарысларға Қарақалпақстан Республикасынан 68 жас спортшы табыслы қатнасты.

31.05.2014 Саламат орталық – саламат бала

Елимизде балаларды қорғаў мәселеси ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап алып барылып атырған сиясатымыздың тийкарғы буўынларынан есапланады.

31.05.2014 Әжинияз күнлери

Бурқып аққан дәрьямыз бенен толып-тасқан теӊиз бойларында жасап өткен шайыр бабамыз Әжинияз Қосыбай улыныӊ 190 жыллық тор­қалы тойы бүгинги күнде жәмийетшилик тәрепинен кеӊнен белгиленбекте