Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

14.04.2014 Жаңа ўазыйпалар белгилеп алынды

Исбилерменлер ҳәрекети - Өзбекстан Либерал-демократиялық партиясының гезектеги кеңейттирилген мәжилиси болып өтти.

09.04.2014 Байрам салтанаты болып өтти

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 21 жыллығына бағышланып пайтахтымыз Нөкис қаласындағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында 9-апрель күни байрам салтанаты болып өтти.

05.04.2014 Конституция - ҳуқық ҳәм еркинликлеримиздиң тийкары

Халқымыз тарийхында ҳеш қашан умытылмайтуғын уллы сәнелер бар, олардың әҳмийети ҳәм қәдир-қымбаты ўақыт өткен са­йын арта береди. Мине, усындай сәнелер қатарына пуқта ойлап ислеп шығылған ҳәм турмысқа енгизилген Өзбекстан Республикасының тийкарғы нызамына муўапық дөретилген Қарақалпақстан Республикасы Конститу­циясы қабыл етилген күн болып табылады.

05.04.2014 Саўап истиң басындағы жигитлер

Әсирлер даўамында халқымыздың әрман еткен, бурынғы кәрўан жолы болған, ҳәзир дәўир талабына сай өзгерген «Жипек жолы» қурылыслары қызғын пәт пенен алып барылмақта.

03.04.2014 Районлық Кеңестиң сессиясы болып өтти

Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма екинши сессиясы болып өтти. Сессияда шөлкемлестириў мәселеси қаралды.

31.03.2014 Шигит егисине бағышланған көргизбели семинарлар болып өтти

30-март күни Шоманай районы «Сарманбай көл» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Нурғазы» фермер хожалығында шигит егисине бағышланып көргизбели семинар болып өтти.

25.03.2014 Жаслар да белсене қатнасты

Нөкисте Өзбекстан Республикасы Президентиниң саўғасы ушын дәстүрий «Ташаббус-2014» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған ра­йонлық ҳәм қалалық бас­қышларда жеңип шыққан 44 фермер, исбилермен ҳәм өнермент қатнасты.

08.03.2014 Гөззаллық тымсалына айланған байрам

Әсирлер даўамында әзиз аналарды, ҳаял-қызларды ҳүрметлеў ҳәм ардақлаў ең ағла миллий қәдирият сыпатында айрықша қәдирленип келмекте.

08.03.2014 Бас мақсет - фермерликти раўажландырыў

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының мәжилиси болып өтти. Мәжилисте республикамыздағы фермер хожалықларының жумысларын буннан былай да жетилистириў мәселеси көрип шығылды.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.