Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

30.05.2013 Жас өспиримлердиң нызамлы мәплерин ҳәм ҳуқықларын қорғаўды тәмийинлеў

Елимиз экономикасының барлық тараўларында алып барылып атырған кең көлемли реформалар менен бир қатарда, жасларымызды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, олардың билимлерин жетилистириў, социаллық қорғаў мәселелерине де айрықша итибар қаратылмақта.

21.05.2013 Лорд Джон Вейверлидиӊ үлкемизге сапары

Мәмлекетимизге сапар етип келген Уллыбритания Парламентиниң «Британия-Өзбекстан» Улыўмапартиялық топарының баслығы, лорд Джон Вейверли Республикамызда мийманда болды

11.05.2013 Мәртлер мәңги жасайды

Еслеў ҳәм қәдирлеў - халқымыздың әсирлер бойы қәстерлеп сақлап киятырған қәдириятларынан, уллы пазыйлетлеринен есапланады. Ел-журттың тынышлығы, татыўлығы, еркинлиги ҳәм азатлығы ушын гүрескен инсанларды бәрқулла ҳүрмет етемиз.

02.05.2013 Нызамның орынланыўы үйренилмекте

Нөкисте «Жас өспиримлер арасында қадағалаўсызлық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың профилактикасы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының Қарақалпақстан Республикасында орынланыўын үйрениў бойынша жумысшы топардың мәжилиси болып өтти

02.05.2013 Машқалалар талқыланды, ўазыйпалар белгиленди

Усы жыл 2-май күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2013-жылдың I шерегинде республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақларына бағышланған мәжилис болды

13.04.2013 Нызам ҳүжжетлерин үйрениўге бағышланды

Усы жыл 12-апрель күни Нөкисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының жақында болып өткен он биринши жалпы мәжилиси тәрепинен көрип шығылған Нызамлар ҳәм қарарлар, Президент Пәрманлары ҳәм қарарлары, ҳүкимет қарарларының мазмун-мәнисин үйрениўге бағышланған жыйналыс болып өтти.

11.04.2013 Уллы келешегимизди белгилеўши нызам

Быйыл Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының қабыл етилгенине 20 жыл толды. Усы сәнеге бағышланған илажлар пүткил республикамыз бойлап көтериңкилик жағдайында өтпекте

09.04.2013 Жоқарғы Кеңестеги қабыллаў

8-апрель күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов республикамызға жумыс бабында сапар етип келген Қубла Кореяның елимиздеги Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси мырза Чон Дэ Ванды қабыл етти

12.03.2013 Жоқарғы Кеӊесте қабыллаў

Бурын хабар еткенимиздей, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети қарақалпақ филологиясы факультети журналистика қәнигелигиниӊ 1-курс студенти Айшолпан Оразымбетова билимлендириў жөнелиси бойынша Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтыӊ лауреаты болған еди.

08.03.2013 Өмир жарасығы, шаӊарақ уйытқысы

Үлкемизде бәҳәр паслы ҳәрдайым ҳәммемиз ушын үлкен қуўаныш — Халықаралық ҳаял-қызлар күнин байрамлаў менен басланады. Бул әййям әзиз ҳаялларымыздың, гөззал қызларымыздың жәмийеттеги тутқан орнына сай рәўиште үлкен көтериңкилик жағдайында белгиленеди.

08.03.2013 Республика ҳаял-қызларына байрам қутлықлаўы

Гөззал тәбиятымызға бәршемиз асығып күткен бәҳәр нәпеси кирип келген усы жарық күнлерде Сизлерди ояныў паслының туңғыш әййямы, мийрим-шәпәәт ҳәм меҳир-муҳаббат, гөззаллық тымсалы болған 8-март - ҳаял-қызлар байрамы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.

21.02.2013 Аймақларды раўажландырыўда депутатлардыӊ роли

Усы жыл 20-февраль күни Нөкисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының жергиликли ҳәкимияттың ўәкилликли уйымларының жумысын күшейтиўге көмеклесиўши комиссиясы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң шөлкемлестириўинде «Елимиз раўажланыўының ҳәзирги  басқышында сенаторлар ҳәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслери депутатларының аймақтағы машқалаларды шешиўдеги роли» темасында семинар-тренинг болып өтти