Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

09.02.2013 Заманагөй турақ жайлар — пәраўан турмысымыз тийкары

Мәмлекетимизде ғәрезсизликтен соңғы жылларда халық хожалығының барлық тараўларында әмелге асырылып атырған реформалардан нәзерде тутылған мақсет — биринши нәўбетте инсан мәплерин тәмийинлеўге, халыққа пәраўан ҳәм абадан турмыс тийкарларын жаратып бериўге қаратылғанлығы менен үлкен әҳмийетке ийе.

08.02.2013 Жаңа жылда - жоқары шеклерге

Усы жыл 31-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2012-жылда республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм быйылғы жылдың ең әҳмийетли ўазыйпаларына бағышланған мәжилис болды

07.02.2013 Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбарына жоқары халықаралық сыйлық тапсырылды

Бурын хабар етилгениндей, «Reuter Thompson» дүньядағы жетекши мәлимлеме агентлигиниң абырайлы халықаралық басылымы-«Project Finance International» Сүргил кәни негизинде Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбарын жойбарлық қаржыландырыў  келисимин  нефть-химия ҳәм газ-химия секторындағы 2012-жылдың ең жақсы жойбары, деп тән алған еди

02.02.2013 Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбары 2012-жылдағы дүньяның он глобал инвестициялық жойбарының қатарынан орын алды

Абырайлы «Дилоджик» консалтинг компаниясы (Уллыбритания) тәрепинен жәрияланған рейтингке бола, Сүргил кәни негизинде Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбары 2012-жылдың жуўмақлары бойынша, дүньяның он глобаль инвестициялық жойбарының қатарынан орын алды

17.01.2013 Жыл жуўмағы, келешек режелер

Бәршемизге мәлим, ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен елимизде социаллық бағдарланған базар экономикасына ийе демократиялық ҳуқықый мәмлекет қурыўға қаратылған кең комплексли реформаларды әмелге асырыў ҳәм раўажландырыў бойынша өз жолын таңлады.

15.01.2013 Парахат турмысымыздың исенимли қорғаны

Азат ҳәм абат Ўатанымыздағы бүгинги тыныш және парахат турмыс, аўызбиршилик ҳәм абаданшылық бийбаҳа байлығымыз болып табылады. Халқымыз әзелден тынышлық ҳәм парахатшылықты Ўатан, ана, азатлық сыяқлы муқаддес түсиниклер қатарында улығлап, қәдирлеп келеди. Ўатанымыздың азатлығы, тынышлығы менен қәўипсизлигин қорғаўшылар болса бәрқулла ҳүрмет-иззетте.
Быйыл елимизде Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Қураллы Күшлеримиздиң 21 жыллығы кеңнен белгиленбекте.

01.01.2013 Кишкенелерге Президент саўғасы

Ҳәр бир Жаңа жылдың кирип келиўи бәршениң кеўлине хош кейпият, әсиресе, өмиримиздиң гүли, келешегимиздиң даўамшылары болған балаларға ада болмас шадлық бағышлайды. Босағамызға қутлы қәдемин қойып атырған 2013-жыл да елимиз бойлап миллионлап жеткиншеклеримизге қуўаныш үлестирди.

29.12.2012 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 28-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы болып өтти. Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Қарақалпақстан Республикасының Ҳүкимет ағзалары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты

13.12.2012 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң оныншы сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 11-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң оныншы сессиясы болып өтти. Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкиметиниң ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

01.09.2012 Президент Ислам Каримовтың Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң жигирма бир жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги қутлықлаў сөзи

Әзиз Ўатанласлар!

Ҳүрметли мийманлар!

Бүгин биз елимиз турмысындағы умытылмас тарийхый ўақыя — Өзбекстанымыз ғәрезсизликке ерискен күнниң жигирма бир жыллығын белгилемектемиз.